”Hallå polisen! Det finns en sprängladdning vid Högsboleden som kan explodera när som helst!”

”Jahadu. Det är inget för oss. Det är markägarens ansvar!”

Så ungefär lät det när Göteborgs Stads ansvarige för samhällsskydd och beredskap slog larm om en odetonerad sprängladdning i början av december. 

Skämt eller allvar?

Kvarlämnad dynamit vid Långedragsvägen
Kvarlämnad dynamit vid Långedragsvägen

”Den av många ansedda som den ”goa” staden vid havet är på sina håll förvandlad till ett minfält.”

Så skriver Svenska Spräckentreprenörers branschorganisation (SEBO) på sin hemsida.

Artikeln på hemsidan målar upp en hotbild:

”Kvarglömd dynamit sticker ut här och var från bergväggar där det sprängts i centrala Göteborg. De ligger i öppen dager på Långedragsvägen, alldeles intill trottoaren där människor går dagligen, de hänger längs bergskammen intill den starkt trafikerade Högsboleden och dynamitgubbar ligger dolda under marken på ett industriområde i Göteborg där företag ska etablera sig.”

Efter ”tips om synlig dynamit på flera ställen i Göteborg” anlitas Jonas Segerdal på företaget Dsec i Härryda, står det vidare i artikeln. Vem som anlitar honom anges  inte men torde vara branschorganisationens skribent.

Jonas Segerdal hittade snart flera dolor (som är namnet för odetonerad dynamit).

”Det dröjer inte länge innan han upptäcker den första dynamitstaven som suttit där sedan sprängningen skedde och vägen drogs för decennier sedan. Den ser ut som en vit plastslang som sticker ut från berget. För ett vant öga är det ingen konst att upptäcka faran”, fortsätter artikeln.

Vid Högsboleden hittade han enligt artikeln fem dolor.

Spanaren kan inte bedöma existensen eller farligheten av eventuella odetonerade sprängladdningar i Göteborg. Men i vart fall Peter Loewenstein, planeringsledare vid Stadsledningskontoret, Samhällsskydd och beredskap, har tagit ett av larmen från Jonas Segerdal på stort allvar.

Så här berättar han i en rapport rörande en odetonerad sprängladdning i Göteborg:

”Fredagen den 9 december 2016 ringde en man (Jonas Segerdal) på min fasta telefonanknytning … till vår avdelning, Samhällsskydd och Beredskap på Stadsledningskontoret. Han hade tidigare ringt runt till olika myndigheter utan resultat och hade nu sökt någon säkerhetsansvarig inom Göteborgs Stad. Stadens säkerhetschef Karin Eriksson hade antagligen blivit påringd först men inte kunnat svara utan samtalet gick vidare varvid jag blev den som svarade…

… Syftet med samtalet var att rapportera att han i egenskap av fackman inom sprängmedels- och sprängningsområdet hade upptäckt en, som han bedömde det, odetonerad sprängladdning, hängandes fritt längs en bergvägg på norra sidan av Högsboleden. Mannen hade först kontaktat Trafikverket vilka avvisade honom med förklaringen att en sådan sprängladdning och i synnerhet på ett sådant ställe inte är deras ansvar…

… Inledningsvis kontaktade jag Länsstyrelsens TiB (krisledningsorganisation) för att rådgöra med denne om jag kunde få någon hjälp att hantera ärendet, dock blev svaret att det är ett rent polisärende…

På Länsstyrelsens rekommendation kontaktade jag därefter vakthavande befäl på Polisens Ledningscentral…

… Efter ytterligare några timmar återkom (polisen) med beskedet att hans chef kollat med chefen för NOA (Nationella Operativa Avdelningen) i Stockholm och svaret var att denna typ av sprängladdningar befattar sig inte Polisen med utan det är markägarens ansvar att lösa ut…

Efter detta besked kontaktade jag säkerhetssamordnaren på trafikkontoret, Göteborgs Stad … (hon) återkom senare med besked om att trafikkontoret ansvarar för markområdet 15 meter på var sida om den aktuella vägavsnittet …  trafikkontoret tog med dessa förutsättningar över den fortsatta handläggningen av ärendet.”

”Med den förestående Västlänken kommer halva Göteborg att bli en byggarbetsplats”, skriver SEBO och anklagar myndigheterna för att inte ta problemet med dolor på allvar trots att dolor åsamkat anläggningsarbetare svåra skador och ibland lett till dödsolyckor.

Spanaren kommer att fortsätta att rapportera om ärendet.

FOTNOT:

SEBO:s artikel kan läsas här:

Minfält mitt i staden

Föregående

Vad är rätt pris för Stampens tidningar?

Nästa

Behöver idrotten visselblåsare?