Inför Riksidrottsförbundets (RF) stämma i vår har som vanligt ett antal motioner lämnats in. Stämman kan kallas idrottsrörelsens egen riksdag och arrangeras vartannat år.

Innebandyförbundet har varit flitigast, men Svenska Friidrottsförbundet sticker också ut med fyra olika motioner. I en av dem föreslår man att en så kallad visselblåsarfunktion införs för hela idrotten.

Förbundet skriver att ” det finns skäl att överväga införande av en generell visselblåsarfunktion inom svensk idrott för att därigenom skapa en förstärkt Good Governance. En visselblåsarfunktion syftar till att ge personer som har kunskap om oegentligheter inom föreningar, förbund eller andra anslutna verksamheter möjligheten att förmedla dessa anonymt, vilket ökar förutsättningarna för att oegentligheterna ska bli kända och att åtgärder kan vidtagas.”

Förbundet påpekar att resurser för att utreda och eventuellt hantera en situation måste skapas och att  ”rapporteringen sker till en oberoende part samt att det finns tydliga processer som garanterar rättssäkerheten.”

Förslaget är att Riksidrottsstyrelsen får i uppdrag att utreda hur en visselblåsarfunktion inom svensk idrott ska utformas och därefter införa den.

Föregående

Vem tar ansvar för odetonerade sprängladdningar i Göteborg?

Nästa

Ny strid på Svenska Balettskolan i Göteborg - "en katastrofal situation"