För två år sedan motionerade Vägvalet om att återställa färjeleden mellan Rosenlund och Lindholmen.

Motionen är  ”ett populistiskt utspel”, skriver Sverigedemokraterna med en partisekreterare som dagligen har stor nytta av det nya färjeläget vid Stenpiren och därför anser sig veta bättre.

Möjligen kan Vägvalets motion grunda sig på ”bristfällig informationsinhämtning”, menar SD som hämtat fullständigt opartisk information från en politisk sekreterare som anser att det nya färjeläget (Stenpiren) fyller en viktig funktion för inte minst den cyklande partisekreteraren.

Vägvalet ville flytta tillbaks färjeläget på södra älvstranden till Rosenlund eftersom motionärerna ansåg att det skulle förbättra resan över älven för cyklister.

Varken trafiknämnden eller Västtrafik som sköter färjorna, håller med.

Och inte heller SD som går till attack mot det ”populistiska utspelet”.

”Älvsnabbare fyller en viktig funktion. Under ett och ett halvt års tid har en politisk sekreterare för Sverigedemokraterna dagligen åkt med denna färja, och har således kunnat följa utvecklingen av färjelinjen på nära håll och ta in objektiv förstahandsinformation. Genom de två nybyggda färjorna har både kapaciteten och komforten förbättrats. Under byggandet av trafikplats Stenpiren var framkomligheten med cykel delvis begränsad. Men nu när bygget är klart fungerar det bra, förutom av- och påstigningsramperna. Att förlägga färjeläget till Stenpiren innebär att gång/cykeltrafik har knutits ihop med övrig kollektivtrafik. Vidare är det mycket positivt att färjeresenärer från Hisingen kommer direkt till centrum istället för att åka omvägen om det mer perifera Järntorget”, skriver partiet som väntas få stöd från samtliga etablerade partier i fullmäktige.

Föregående

Facket väljer förhandling om drabbade GP-medarbetare

Nästa

Efter två års utredning av fritidshamnarna - inget ändras