onsdag, mars 22 2023
Bevakar Göteborg - och lite till
Spanaren.se är en nättidning i Göteborg som ägs av den ideella föreningen Sällskapet Spanaren. Vi granskar makten men rapporterar även om annat. Redaktionen arbetar gratis.

Journalistförbundet väljer förhandlingsvägen för att tvinga Stampen Local Media att göra rätt för sig mot 16 GP-medarbetare.

Domen i tingsrätten innebär att Stampens miljardskuld ska skrivas ned med 75 procent.

Det gäller stort som smått, allt från Skatteverket till mindre enskilda leverantörer.

Det gäller också 16 journalister som träffat avtal med arbetsgivaren om avgångsvederlag. I lagen om rekonstruktion betraktas de som vilka fordringsägare som helst.

Journalistförbundet (SJF) delar inte den uppfattningen.

– Det är orimligt att ett bolag i samband med en rekonstruktion ska kunna frigöra sig från överenskommelser som träffats för att lösa en arbetsbristsituation. Det riskerar att påverka hela arbetsmarknaden, säger Jonas Nordling, ordförande i Journalistförbundet.

Tiden för att överklaga tingsrättsdomen gick ut i måndags. SJF valde att avstå efter att ha gjort bedömningen att hovrätten knappast skulle ha kommit fram till något annat beslut än tingsrätten.

När och om en förhandling kan komma till stånd beror helt och hållet på hur rekonstruktionen faller ut. Så länge den pågår är bolaget bakbundet och har ingen rätt att träffa några som helst ekonomiska avtal.

Syftet med rekonstruktionen är – förutom att skriva ned skulderna till 25 procent – att hitta nya ägare med tillräckligt stora ekonomiska muskler för att driva företaget vidare.

Först när det har skett har Journalistförbundet en motpart att förhandla med.

För de 16 medlemmarna handlar det om stora pengar, i flera fall hundratusentals kronor som de så här långt känner sig lurade på.

Om parterna inte kan hitta en lösning är det inte uteslutet att ärendet dras inför Arbetsdomstolen.

Då kan det bli en riktigt utdragen process.

Previous

Vi ska kunna skilja mellan de och dem

Next

SD beskyller Vägvalet för "populism"

Check Also