Utredningen om att förändra ägandet av Göteborgs fritidshamnar har tagit mer än två år och inneburit studiebesök i bland annat Malmö, Stockholm och Tanum.

Resultatet: Allt förblir som det varit.

För några år sedan uppmärksammades att Göteborgs Stad under årens lopp överlåtit en rad verksamheter till olika kommunägda bolag.

En översyn skulle göras för att minska antalet bolag.

Bland de bolag som diskuterades var Grefab, Göteborgsregionens fritidshamnar AB – en bolag som ägs av Göteborgs Stad till 80 procent, Mölndal och Partille åtta procent vardera och Ale kommun till fyra procent.

Tanken var att Göteborgs Stad skulle köpa ut de övriga ägarna och överföra verksamheten till en kommunal nämnd – liksom i Stockholm och Malmö.

Idén har dock stött på två hinder:

För det första vill Mölndal, Partille och Ale ha garantier för att deras invånare kan få båtplatser i samma utsträckning som hittills.

Det går inte, säger juristerna.

För att Grefabs verksamhet ska bedömas ”kompetensenlig enligt kommunallagen”, ska den vara allmännyttig ”sett ur medlemmarnas i Göteborgs kommuns perspektiv”.

”Detta innebär att för att andra kommuners medlemmar ska kunna erbjudas båt- och/eller uppläggningsplatser, i ett scenario där Göteborgs Stad är ensam ägare till bolaget, krävs att en sådan uthyrning innebär en ”nytta” för medlemmar i Göteborgs kommun”, säger juristerna som menar att det inte går att ”finna skäl som motiverar sådan ”nytta” för medlemmar i Göteborgs kommun”.

För det andra skulle det kosta mellan 50 och 100 miljoner kronor i vinstskatt om inkråmet i Grefab säljs till kommunen.

Kommunfullmäktige får nu tillbaks ärendet och allt talar för att Grefab fortsätter som förut.

 

FAKTA

Grefabs alla hamnar ligger inom Göteborgs kommun. Där finns sammanlagt  7 300 båtplatser. Största hamnar är i fallande ordning: Björlanda, Hinsholmen, Fiskebäck och Saltholmen.

 

 

Föregående

SD beskyller Vägvalet för "populism"

Nästa

Nej tack till Göteborgs-Posten