Efter tre års arbete har nu Kairos kommit med sin slutrapport. Kairo står för orden Kunskap om och arbetssätt i rättvisa hållbara städer. Nyligen samlades drygt 350 personer för att lyssna och reflektera över Varför det blir som det blir när vi vill så väl.

Först ut bland talarna var Hans Abrahamsson, van att ge snabbföreläsningar utan att andas under 45 minuter.

– Vår uppgift har varit att visa varför det är skarpt läge i stan ur ett freds- och hållbarhetsperspektiv. Vi vet att utvecklingen går att påverka. Detta vill vi visa på olika sätt. Vi måste förstå att vi inte kan göra mer av samma sak. Det gäller att tänka nytt och göra annorlunda, säger Hans Abrahamsson, på freds- och utvecklingsforskning vid Globala studier på Göteborgs universitet.

Deltagarna samlades i mindre diskussionsgrupper, i vilka de själva formulerat problemen.
Deltagarna samlades i mindre diskussionsgrupper, i vilka de själva formulerat problemen.

Förmiddagen på den så kallade Spridningsdagen var då de nya kunskaperna spreds till civilsamhället samt till anställda vid kommun, region och staten. Resultaten redovisas nu i åtta ”Synvändor”, med exempel som inkluderande och medskapande stadspolitik, behovet av att bryta onda cirklar och bygga ett hållbart samhälle, vända ett marknadsorienterat tillväxttänkande till en mer hälsosam samhällsutveckling, om elevens roll och skolans organisation samt medskapande ledning inom offentlig förvaltning och vägen till ett aktivt medskapande på lokal nivå.

Tänk bort vad du vet

– Synvändorna handlar om att skapa nya arbetssätt som kan förändra utvecklingen. Att göra nya saker på ett nytt sätt. Man måste bildlikt stänga ögonen och tänka bort det man vet, för att vända blicken åt ett annat håll för att få nya perspektiv, säger Birgitta Guevara, projektkoordinator vid Kairos.

Under eftermiddagen kunde deltagarna själva lämna in förslag på frågor som diskuterades enligt önskemål i mindre grupper. Det var såväl stora som små frågor som exempelvis: Hur få med den ekonomiska eliten i ett hållbart samhälle, Skillnaden mellan introduktion och integration, Hur stoppa det sexuella våldet, Finns det gränser för delaktivitet och Vilka dörrar är stängda för medborgarnas aktivitet.

– Jag hoppas att Kairos forskning tillför mig insikter, så jag kan påverka integrationen på ett bättre sätt än nu, sade Agneta,  beteendevetare på Arbetsförmedlingen, där hon arbetar med nyanlända flyktingar.

Fakta:
Vill du veta mer om Kairos huvudrapport finns den som e-bok, nio filmer samt en QR-kod.

Läs mer på:

mistraurbanfutures.org

Föregående

Whistleblowerfunktionen ska utreda nya påståenden om korruption - vet du mer?

Nästa

Ammande mamma försvann - och blev världsmästare