Den norska whistleblowerfunktion som Göteborgs Stad anlitar för att ta emot och utreda tips om korruption har under sommaren fått in ett par nya tips om misstänkta oegentligheter

Det ena gäller SDN Angered.

Det andra Göteborg Vatten.

Vet du mer om vad som hänt – tipsa oss! Till skillnad från tipsare som vänder sig till whistleblowerfunktionen är tipsare som vänder sig till oss skyddade av Sveriges grundlag.

Det här handlar det om:

(1) SDN Angered

Enligt tipsaren har en förhållandevis ny sektorschef anlitat en konsult. ”Upphandling skedde men det var tydligt redan innan vilket bolag och koncept sektorschefen önskade.”, säger tipsaren.

”Senare har det kommit fram att sektorschefen och konsulten har en privat relation.”

(2) Göteborg Vatten

Tipsaren är en leverantör till Göteborgs Stad/Göteborg Vatten som misstänker att tilldelning av uppdrag ”inte sker enligt gällande regler för offentlig upphandling”.

En anställd vid Göteborg Vatten, NN, ska enligt tipsaren dela ut attraktiva uppdrag till en speciell leverantör med vars vd han umgås privat.

”Tipsaren anser att (det gynnade företaget) inte har tillräcklig kunskap och kompetens eller kapacitet  för att genomföra de uppdrag de får med resultat att projekten blir försenade.

Enligt tipsaren har också anställda i Göteborg Vatten/Göteborgs Stad reagerat på hur tilldelningen av uppdrag går till.

Vet du något?

Tipsa oss! Skriv till redaktionen@spanaren.se

(Spanaren har begärt att få ta del av upphandling, kontrakt, fakturor med mera för att kunna bedöma hur whistleblowerfunktionen fullgör sitt uppdrag.) 

Föregående

Arg fastighetsägare trakasserade hovrättsdomare

Nästa

Rapport: Tänk i nya banor och gör annorlunda