Konkursmässiga tidningskoncernen Stampen med flaggskeppet Göteborgs-Posten föreslår att fordringsägarna i princip nöjer sig med 25 kronor för varje hundralapp de har att kräva av koncernen.

Ändå räcker det inte för att rädda familjen Hjörnes imperium.

”Bolaget är beroende av externt kapital för att finansiera både ackordslikviden och verksamheten”, skriver rekonstruktören, advokat Christian Andersch.  

Huvudbolaget Stampen AB hade skulder till bankerna på närmare en halv miljard när beslutet togs om rekonstruktion. Sedan dess har ett av koncernbolagen, OTW, sålts för en hemlig summa (det köptes för 300 miljoner för några  år sedan) för att betala av skulderna till bankerna vars fordringar är prioriterade.  Bolaget har därutöver skulder till oprioriterade fordringsägare på drygt två miljarder.

Tillgångarna består av aktier i dotterbolagen som i princip är värdelösa vid en eventuell konkurs.

Här föreslås ett ackord som ger alla fordringsägare 1 000 kronor plus 25 procent av de fordringar som överstiger tusenlappen.

Inga reella tillgångar

I Stampen Local Media, där tidningar som GP, Hallands-Posten, Hallands Nyheter, Bohusläningen med flera ingår, erbjuds istället  oprioriterade fordringsägare full betalning upp till 10 000 kronor. Därefter 25 kronor per hundralapp.  Det innebär enligt företaget att en majoritet av frilansarna (skribenter och fotografer) får fullt betalt för sina fordringar.

Några reella tillgångar finns inte i bolaget (tidningarnas fastigheter har tidigare sålts liksom konst).

”De materiella tillgångarna är få och bedöms inte betinga några högre värden  i en avvecklingssituation”, skriver Andersch och menar att värdet i tidningarna i finns i ”prenumerationsstrukturen”.  Men vid en konkurs upphör prenumerationerna och en ny ägare ”måste hantera en förnyelse av samtliga prenumerationer vilket bedöms påverka värdet på verksamheten/tillgångarna väsentligt”.

Utöver att fordringsägarna förväntas efterskänka halvannan miljard behöver Stampen ytterligare kapital. Intresset bland investerare torde vara större efter ett ackord än det varit under våren då Stampen fört förhandlingar med presumtiva investerare. Enligt en av dem, som  Spanaren pratat med, föll en uppgörelse på att huvudägaren Peter Hjörne krävde för mycket betalt.

Föregående

Göteborg föryngras med Partille Cup

Nästa

Miljööverdomstolen avslöjar mygel i Göteborg