Alla barn i Änggården som ska börja i förskolan i höst har säker plats på Annedalsskolan som ligger närmast deras hem.

Så löd det skriftliga beskedet från kommunen i december.

Tre månader senare kom nytt besked: Sju änggårdsbarn tvingas till skolor längre bort.

– Vi valde inte någon skola eftersom vi var nöjda med den garanterade platsen på Annedalsskolan, säger en förälder som anser sig ha berövats rätten att välja skola för sina barn.

– Hade vi vetat att garantin inte skulle gälla så hade vi kunnat söka andra skolor. Men när kommunen bröt sitt löfte så var det för sent.

Bakom kommunens dubbla budskap ligger ett beslut i kommunstyrelsen den 2 mars. ”Reviderad prioriteringsordning vid ansökan till förskoleklass”.

Det är en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen som tvingat kommunen att ändra reglerna för intagning till förskolan.

Så här ser reglerna numera ut:

Barn ska i första hand tas in på den skola föräldrarna önskar. Om skolan inte har plats för alla gäller följande prioriteringsordning:

  • En elev som har ett syskon på skolan får förtur.
  • De som bor närmast skolan fågelvägen kommer före dem som bor längre bort.
  • Om två elever bor på exakt samma avstånd till skolan lottas det mellan dem.

Cynthia Runefjärd, sektorschef för utbildning, kultur och fritid i Majorna-Linné bekräftar att föräldrarna i december garanterades en plats på Annedalsskolan.

– Vi garanterade elever från Änggården plats på Annedalsskolan utifrån de bedömningar och den prioriteringsordning som gällde inför höstterminen 2015, säger hon.

– Efter kommunstyrelsens beslut om ny prioriteringsordning förändrades förutsättningarna. Kommunstyrelsens beslut upphäver tidigare utsänd information. Jag följer de politiskt fattade besluten.

Flera föräldrar kommer att överklaga besluten att placera deras barn i en annan skola till skolväsendets överklagandenämnd, bland annat med hänvisning till tidigare avgivna löften.

 

Föregående

Göteborg Energi får sälja olönsamma biogasbolag

Nästa

Är Valhallabadet värt sitt pris?