För varje besök i Valhalla simhall betalar besökaren i genomsnitt 34 kronor – och skattebetalarna 46 kronor.

Och mer kommer den slitna anläggningen att kosta.

Det visar stadsledningskontorets siffror när kommunfullmäktige nu ska besluta om vem som ska driva den förlustbringande verksamheten.   

Valhallabadet har drivits av det kommunala bolaget Got Event.

Kostnaderna för badet har därför betalats av företagets karuseller och inte direkt belastat kommunens budget.

Nu har kommunen utrett om vissa verksamheter ska flyttas över från Got Event till kommunens förvaltning, närmare bestämt  Idrotts- och föreningsförvaltningen

Got Event driver bland annat:
• Ullevi
• Gamla Ullevi
• Scandinavium
• Valhalla Idrottsplats
• Valhallabadet
• Valhalla sporthallar
• Wallenstamhallen
• Frölundaborg
• Lisebergshallen

Utredningen presenterar siffror om Valhallabadet, det bad som kommunledningen för knappt tre år sedan ville riva.

Till exempel:

  • Anläggningen har knappt 500 000 årliga besökare.
  • Anläggningen omsätter (genom Got Event) 17 miljoner där entréavgifter står för drygt 15 miljoner.
  • Personalkostnader är anläggningens största kostnadspost på 19 miljoner.
  • Helårsresultatet för anläggningen beräknas till minus 23 miljoner.

Anläggningen är också sliten och enligt kommunala Higab, som äger fastigheten, kostar underhållet de kommande fem-tio åren 160 miljoner kronor. Utöver kostnaden för eftersatt underhåll behöver badet rustas upp för mellan 300 och 400 miljoner  ”om det ska uppfattas som modernt utifrån dagens mått mätt”.

Föregående

Föräldrar lurade av kommunens löfte om förskoleplats i Annedalsskolan

Nästa

Lyssna och titta på fullmäktige