Göteborgs Stad tillbakavisar statsvetarens, professor emeritus Folke Johansson, uppfattning om att valet av Ann-Sofie Hermansson till ersättare i kommunstyrelsen är olagligt.

Den 25 februari utsågs Ann-Sofie Hermansson till ersättare i kommunstyrelsen från och med 1 mars.

Folke Johansson överklagade beslutet.

Han hävdade att det inte ska ske några fyllnadsval så länge det finns ersättare i kommunstyrelsen som utsetts vid proportionella val så som skett i Göteborg efter  valet 2014. Då utsågs Karin Pleijel (MP), Mariya Voyvodova (S), Hampus Magnusson (M), Conny Johansson (S) och Ann Catrine Fogelgren (L) till ersättare.

Då Anneli Hulthén nu avgår inträder Mariya Voyvodova som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. Till ny ersättare utsågs Ann-Sofie Hermansson.

Men, menar Folke Johansson, så länge det finns ersättare kvar så finns det ingen grund för att välja nya ersättare. Inte ens om det skulle förändra den politiska sammansättningen i kommunstyrelsen.

Det anser dock kommunstyrelsen vara orimligt.

”Konsekvenserna skulle bli mycket allvarliga”, skriver kommunen i ett yttrande till kammarrätten.

”Avgår fler ledamöter och/eller ersättare skulle lätt den situationen kunna uppstå att kommunstyrelsen inte längre är beslutsför… Vidare skulle snabbt den politiska majoriteten i kommunstyrelsen kunna förändras på ett sådant sätt att förutsättningarna för kommunfullmäktige att återkalla hela styrelsens uppdrag…. skulle föreligga. Det kan knappast ha varit lagstiftarens avsikt att ledamöters eller ersättares avgångar skulle kunna leda till sådana resultat.”

Alliansen, som inte deltog i valet av Ann-Sofie Hermansson till ersättare i kommunstyrelsen, välkomnar en laglighetsprövning.

 

Föregående

Anneli Hulthén om året som gick

Nästa

Världsstjärnorna stöder ”Musse”