Bygget av Marieholmstunneln är tillfälligt stoppat!

Anledningen är helt enkelt vatten, som trängde in i torrdockan där sektionerna till tunneln skall gjutas.

Men hur allvarligt är detta? Frågan går till Eva Kraft, kommunikationsansvarig för projektet hos Trafikverket.

− Det är självklart ett litet avbräck, men det är ingen större fara på taket. Jag är inte tekniker men är övertygad om att entreprenörerna vet hur de skall avhjälpa detta och fortsätta som planerat. De har mycket stor erfarenhet av sådana här byggen, säger hon till Spanaren.

När vatten började tränga in i den norra änden av torrdockan avbröts arbetet 22 mars kl 11.45 och dockan började vattenfyllas igen för att utjämna trycket.

Ett unikt bygge i Göteborgsleran

− Göteborgsleran är lurig och man skall komma ihåg, att detta är ett helt nytt och unikt bygge, som kräver en lika unik byggmetod i ett område som enbart är ett lager av lera. Det anses inte föreligga några riskmoment på grund av avbrottet och det som behövs nu är helt enkelt vissa förstärkningar på det ställe där vattnet började tränga in, säger Eva Kraft.

Hon berättar också, att entreprenören, ett tysk-holländskt joint venturebolag som heter Züblin & Boskalis, inledningsvis tvingades sanera området från kontaminerad lera. Kontraktet för den här delen av bygget är värt ca 3,5 miljarder kronor i 2009 års penningvärde. Övriga delar av projektet skall byggas av Skanska, Peab och NCC.

18 meter djupt schakt

Schaktet där Marieholmstunneln skall byggas är 18 meter djupt som mest. Tunneln är en del i det s k Västsvenska paketet och ytterligare en vägförbindelse under Göta älv för att minska trafiktrycket i Tingstadstunneln.

Marieholmstunneln är den mest omfattande och kostsammaste delen av Marieholmsförbindelsen, som även omfattar en ny järnvägsbro. Den skall byggas av Skanska och trafikplatserna vid tunnelmynningarna av Peab och NCC.

Själva tunneln är en sänktunnel med färdigbyggda sektioner som flytande skall fraktas ut till rätt läge och sänkas. Tunneln består av två rör under älven, vardera med tre filer för biltrafik, ungefär som vid bygget Tingstadstunneln alltså. Mellan rören byggs en evakuerings- och servicetunnel.

Marieholmstunneln blir ungefär 500 meter lång och är planerad för en högsta hastighet på 70 km/tim.

Marieholmstunneln byggs som en sänktunnel där tre tunnelelement byggs i en torrdocka. Varje element blir cirka 100 meter långt, När elementen är klara ska de sänkas ned i en muddrad ränna på botten av Göta älv. Grafik: Trafikverket
Marieholmstunneln byggs som en sänktunnel där tre tunnelelement byggs i en torrdocka. Varje element blir cirka 100 meter långt, När elementen är klara ska de sänkas ned i en muddrad ränna på botten av Göta älv. Grafik: Trafikverket
Föregående

Vaksamhet i Göteborg men ingen förhöjd hotbild

Nästa

Anneli Hulthén om året som gick