Hur påverkar terrorattentaten i Bryssel på tisdagsmorgonen, som krävde minst 34 liv och skadade minst 190 personer, polisens verksamhet i Göteborg?

Redan efter ett par timmar efter dåden hade Polismyndigheten region väst förstärkt närvaron och bevakningen av till exempel Landvetter flygplats, men även andra stora flygplatser i Sverige förstås.

Polisens kommunikationschef i region väst Malin Sahlström uppgav, att den ökade polisnärvaron var en ren försiktighetsåtgärd, fast senare på dagen höll polisen i region väst ett extra stabsmöte.

Inställda flighter från Landvetter

Från Landvetter inställdes två flighter till Bryssel under dagen och lika många ankommande uteblev av förklarliga skäl.

− Allt har gått lugnt och stilla till här ute. Vi har haft mer personal än vanligt som har rört sig ute bland resenärerna. De har hela dagen visat upp en förstående attityd i den uppkomna situationen, säger Charlotte Periasamy vid Svedavias pressjour till Spanaren.

− Har kontrollen av resenärer och bagage skärpts under dagen?

− Det kan jag dessvärre inte kommentera, säger Charlotte Periasamy, som tror att den ökade polisnärvaron på flygplatsen kommer att bestå en tid.

Inte många konkreta åtgärder

I centrala Göteborg kommer en viss ökad polisnärvaro att finnas på platser där många människor vistas och rör sig, exempelvis Centralstationen och stora köpcenter.

− Vi har inte vidtagit många konkreta åtgärder eller särskilda aktioner. Det finns för närvarande ingen förhöjd hotbild mot vare sig Sverige eller Göteborg, men vi har fler synliga medarbetare där många människor normalt samlas, uppger Hans Lippens på presstjänsten hos polisen.

− Förekommer det något samarbete mellan polisen och MSB?

− På riksnivå säkerligen men inte regionalt hos oss, säger Hans Lippens.

Fotnot: MSB är förkortning för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tidigare Räddningsverket.

Föregående

Motståndet mot Västlänken samordnas nu – och hårdnar

Nästa

Bygget av Marieholmstunneln tillfälligt stoppat p g a… vatten