Motståndet mot Västlänken var hårt redan vid folkomröstningen 2014, då 57 procent av de röstande tackade nej till trängselskatten – och Västlänken.

Nu samordnas motståndet under en enda – ny – paraplyorganisation, nätverket Skona Göteborg – och blir betydligt hårdare.

Det var dåvarande moderata kommunalrådet Martin Wannholt, som fäste väljarnas uppmärksamhet på de långt gångna planerna på en tågbana genom Göteborg till mångmiljardkostnad och till omtvistat värde.

− Det här är jättebra! Efter folkomröstningen har motståndet hårdnat markant men kanske upplevts som lite splittrat. Många goda krafter har delvis dragit åt olika håll, men nu samordnas motståndet på ett annat sätt och intensifieras.

Det säger numera oberoende kommunalrådet Martin Wannholt till Spanaren.

Miljoner på information

Sedan folkomröstningen har motståndet ökat i takt med att fler och fler medborgare satt sig in i projektets konsekvenser, samtidigt som kommunen lagt den ena miljonen efter den andra på information, som många vill likna vid propaganda.

Hur opinionssiffrorna ser ut nu är oklart, men inget tyder på att en mindre del av de röstberättigade idag avstånd från Västlänken.

De organisationer och grupper som nyligen bildade paraplyorganisationen är Stoppa Västlänken Nu, Trädplan Göteborg, Centralstation Gårda, Götiska Förbundet samt Västlänk 2021.

Juridiska prövningar väntar

Skona Göteborg inriktar sig nu i första hand på att agera i de juridiska prövningar som väntar för detaljplanen, järnvägsplanen och Trafikverkets ansökan om miljötillstånd.

  • Detaljplanen har överklagats i mars 2016 och skall så småningom överklagas till Mark- och miljödomstolen och längre fram Mark- och miljööverdomstolen.
  • Järnvägsplanen skall enligt planerna fastställas av Trafikverket våren 2016 men kan bli försenad. Beslutet kan överklagas till först regeringen och senare om så behövs till Högsta Förvaltningsdomstolen.
  • Trafikverkets ansökan om miljötillstånd inlämnades till Mark- och miljödomstolen i februari i år och nätverket räknar med att under sommaren 2016 arbeta med inlagor och yttranden kring Västlänkens miljökonsekvenser.

De kommande domarna kan i slutändan överklagas till Högsta Domstolen och eventuellt EU-domstolen.

− Med den här processen vet vi, att det i alla fall inte kan bli tal om någon byggstart före valet 2018, säger Martin Wannholt.

Proffsjurister och expertpanel

Nätverket Skona Göteborg lämnar tydligen inget åt slumpen, när det kommer till de juridiska processerna och har därför anlitat en av Sveriges främsta och mest meriterade juristbyråer inom miljörätt.

− Vi har fått uppfattningen att juristerna där är mycket kompetenta, vilket kommer att behövas Även en mycket kunnig expertpanel skall ägna sig åt problematiken med att belysa alla konsekvenser för Göteborg om Västlänken skulle få byggas, påpekar Martin Wannholt. Alla i panelen jobbar helt ideellt men inte juristerna förstås.

Fatalt misstag av politikerna

Någon kanske invänder, att folkomröstningen 2014 inte gällde Västlänken utan enbart trängselskatten. Så var det nog tänkt, men eftersom politikerna gjorde misstaget att lägga in argument för både trängselkatten och Västlänken på självaste valsedeln, så svängde opinionen kraftigt över till nej-sidan.

Som alla vet valde politikerna senare att strunta i väljarnas ställningstagande, vilket många tolkat så, att det står till si och så med demokratin i Göteborg.

 

Föregående

Kommunen lägger ner två timmars arbete på tips från visselblåsare

Nästa

Vaksamhet i Göteborg men ingen förhöjd hotbild