De etablerade partierna i fullmäktige har inte varit lyhörda för vanliga göteborgares åsikter om trängselskatt eller om Västlänken.

Men nu vill de rödgröna partierna i kommunstyrelsen ta reda på vad göteborgarna i gemen anser om en ny arena – innan något beslut fattas.

Frågan kommer upp på kommunstyrelsens möte i veckan.

Det handlar om att bygga en ny arena i Göteborg. Något som alla partier i kommunstyrelsen tycks anse nödvändigt för att utveckla ”evenemangsstaden” Göteborg.

”Om Göteborg ska behålla en tätposition inom evenemang, events och möten krävs fortsatt utveckling. Vår nuvarande arena har blivit föråldrad och möter inte längre upp till de krav som ställs för dagens och framtidens event. Därför behöver Göteborg välja väg och göra det nu. Hur ska vi se på Scandinaviums framtid och en eventuellt ny arena?”, skriver allianspartierna i kommunstyrelsen och vill att en ny arena byggs i samverkan med näringslivet.

De rödgröna säger att de inte bara vill diskutera en ny arena med näringslivet – utan också med vanligt folk.

”Låt göteborgarna visa vägen i arenafrågan”, säger de.

”De kostsamma misstag som gjorts i arenaprojekt på flera platser i Europa ska undvikas. Till skillnad från de borgerliga partierna som bara vill diskutera arenafrågan med näringslivet, vill vi inleda diskussioner med alla göteborgare”, skriver de och talar om ”en aktiv medborgardialog med invånarna” och att de själva tänker lyfta frågan ”inte minst i samtal på gator och torg”, för att ”ta reda på hur göteborgarna ser på saken”.

Föregående

Remissvaren om Västlänken färdigbehandlade - i sommar!

Nästa

Kan kommunen satsa miljoner i privat mjölkproduktion?