Det är intressant med myndigheter som tar opinionsyttringar från allmänheten på allvar. Trafikverket med huvudkontor i Borlänge är ett exempel.

När Spanaren ringde upp för att höra efter hur det går med remissvaren, eller rättare sagt överklagandena, avseende den föreslagna järnvägsplanen för ett eventuellt byggande av Västlänken, så svarar handläggaren Gudrun Jonsson Glans så här:

− Tack, det går fint. Jag arbetar på men kommer inte att vara klar med mina förslag till yttranden förrän nån gång före semestrarna.

När Spanaren kontaktade henne förra gången (16 oktober) för att fråga om hur lång tid handläggningen skulle ta svarade hon så här:

−Det är många handlingar att gå igenom så det kommer säkert att ta ett par, tre månader.

I dagarna har det gått ganska precis fyra månader sedan dess, så uppenbarligen tar Gudrun Jonsson Glans sitt uppdrag på största allvar.

Endast en handläggare

På hennes avdelning arbetar 20 personer med infrastrukturfrågor, men remissvaren gällande Vätlänkens järnvägsplan är det bara Gudrun Jonsson Glans som handlägger.

Det var 16 oktober förra året som yttrandena om Västlänken skulle vara inne hos Trafikverket. Det kom in rekordmånga skrivelser, fler än 230. Endast planerna för Förbifart Stockholm kan visa upp ett liknande engagemang.

−Skriver du förslag till myndighetskommentarer till alla yttranden?

− I princip ja. Men i det här fallet har det inkommit flera likalydande remisser och då kan jag slå ihop dem och avge endast ett förslag. Men det tar ändå längre tid än jag kunde beräkna i höstas, men före semestrarna skall nog allt ara färdigt, förklarar Gudrun Jonsson Glans.

Regeringsbeslut först 2017?

Efter hennes beredning av ärendena skall chefsjuristen Charlotta Lindmark fatta beslut för Trafikverkets räkning. Sedan skickas handlingarna vidare till Näringsdepartementet, som bereder ärendet för regeringsbeslut.

Även detta beslut, som antagligen inte fattas förrän tidigast i början av hösten, kan överklagas, vilket snarare är regel än undantag, enligt Gudrun Jonsson Glans. Därför finns det anledning att anta, att regeringens slutgiltiga beslut inte kommer att fattas förrän en bit in på 2017.

Föregående

Medan grävande journalister dricker kommunens vin försvårar fastighetskontoret deras arbete

Nästa

Politikerna vill höra vad göteborgarna tycker "på gator och torg"