onsdag, mars 22 2023
Bevakar Göteborg - och lite till
Spanaren.se är en nättidning i Göteborg som ägs av den ideella föreningen Sällskapet Spanaren. Vi granskar makten men rapporterar även om annat. Redaktionen arbetar gratis.

Havs- och Vattenmyndigheten i Göteborg får vänta på sin nya generaldirektör.

Hav och Vatten är den enda statliga myndigheten med säte i Göteborg vid sidan av länsstyrelsen och har hand om all vattenvård i landet, inklusive kalkning av försurade sjöar och vattendrag.

Det senaste budet är att den nya chefen kommer att kunna presenteras någon gång före semestrarna. Det är ca 35 sökande till tjänsten.

− Det här jobbet går inte fort med tanke på att vi vill vara noggranna och genomföra en hel del intervjuer innan vi bestämmer oss.

Det uppger Monika Andersson, personalchef på Miljödepartementet, för Spanaren.

Det var 1 oktober 2015 som Björn Risinger utsågs till ny generaldirektör för Naturvårdsverket. Det var han som byggde upp den nya myndigheten Hav och Vatten 2011-2012 genom en sammanslagning av Fiskeriverket i Göteborg, som lades ned, och vissa avdelningar från Naturvårdsverket.

Vikarierande generaldirektör på Hav och Vatten är Ingemar Berglund. Huruvida han tillhör de sökande kan Spanaren inte meddela, eftersom namnen på de sökande till vissa tjänster numera är hemligstämplade av förklarliga skäl.

Previous

Känsös framtid ännu oviss efter Brännös extrastämma

Next

Diskussion om krisen i Göteborgs skolor på kommunfullmäktige 17 mars

About Author

Tord Melander

Journalist, ledarskribent (vik), lärare på journalisthögskolan, copywriter, författare.

Check Also