Nej, det blev inget klargörande om framtiden för Känsö i Göteborgs södra skärgård vid lördagens extrastämma i Brännö Bys Samfällighetsförening.

Styrelsens förslag om att arrendera ut ön till försvarsmakten för en årlig summa om 1,5 miljoner kronor årligen i 25 års tid lyckades inte samla den erforderliga två tredjedels majoriteten.

− Det var ett sorgligt besked – för styrelsen och för Brännö. Jag anser fortfarande, att det bästa för Brännöborna hade varit att ställa sig bakom styrelsens förslag. Det hade tillförsäkrat samfälligheten goda intäkter under överskådig tid.

Det deklarerar Nils G Ekberg, skattmästare i bysamfälligheten vid samtal med Spanaren efter extrastämman.

Känsö− I går kändes det väldigt deppigt och trist. Men nu är det som det är och i den uppkomna situationen kommer styrelsen att se över vilka åtgärder som kan vidtas, fortsätter han. Redan under måndagen träffade vi vår advokat för att diskutera igenom de nya förutsättningarna.

Bofasta och sommarboende

De finns ca 300 medlemmar i Brännö Bys Samfällighetsförening. Många är bofasta på ön, men minst lika många har anknytning till Brännö genom att äga ett sommarhus eller mark med skiftande värde och areal. Nils G Ekberg tillhör numera den senare kategorin men har tidigare i 20-talet år varit bofast i huset från 1925.

Rösträtten vid eventuella voteringar på stämmor i bysamfälligheten avseende ekonomiska frågor är avhängig av hur stor andel respektive fastighet har i samfälligheten.

Bofasta, sommargäster och markägare på Brännö är uppdelade i två läger:

Den ena falangen vill behålla Känsö i bysamfällighetens ägo och även fortsättningsvis arrendera ut ön till försvarsmakten enligt det ovan nämnda avtalet.

Den andra falangen, de flesta med lösare anknytning till Brännö, vill sälja Känsö till högstbjudande. Enligt Nils G Ekberg har det talats om en köpesumma om ca 70 miljoner kronor. Försvaret har tidigare lagt ett bud på 18 miljoner.

I det ena fallet tickar det alltså in 1,5 miljoner kronor årligen till bysamfälligheten, i det andra genereras en försäljningssumma som skall fördelas mellan de enskilda medlemmarna i förhållande till andelarna.

Två medlemmar bytte sida

− Hade stämmodeltagarna röstat som i somras så hade styrelsens förslag gått igenom, säger Nils G Ekberg. Då fick vi tillräckligt bred uppslutning. Nu hade två medlemmar bytt sida vilket fick det att väga över så att styrelsens förslag endast fick enkel majoritet. Det klander som riktades mot styrelsen i somras gick endast ut på att ett fåtal deltagare ansåg, att stämman inte var tillräckligt brett utlyst.

Vad om händer nu har varken Hans Bränning, ordförande i samfälligheten, eller Nils G Ekberg någon bra uppfattning om. Trots utslaget i Högsta domstolen från 2010, då brännöbornas äganderätt till Känsö fastslogs, har försvarsmakten lämnat in en begäran om tvångsinlösen (expropriering) av Känsö. Det ärendet ligger nu på regeringens bord, men när det skall behandlas vet ingen i dagsläget.

Läs också: Känsö var strategiskt viktig

Föregående

Mustafa skulle luras in i dopning – av journalister

Nästa

Hav och Vatten får vänta på sin nya generaldirektör