Göteborgs Kommunfullmäktige sammanträder i Rikssalen i Kronhuset, Kronhusgatan  1 D, torsdagen den 17 mars.

Som vanligt gör Spanaren, av demokratiska skäl, pr för fullmäktiges sammanträde. Det kan följas på plats eller via webben.

Den här gången handlar det bland annat om skolan.

Kritiska frågor har ställts i form av interpellationer av Kristina Tharing (M) och Lars Hansson (SD) och kommer att besvaras av Karin Pleijel (MP) som är ansvarigt kommunalråd.

Kristina Tharing säger bland annat att Göteborg sedan mer än 15 år tillbaka har en negativ trend gällande godkända betyg och behörighet till gymnasiet. Hon erinrar om omfattande kritik från Skolverket och Skolinspektionen och att Göteborg fått vitesföreläggande på fem miljoner kronor de senaste månaderna på grund av bristande trygghet och studiero i skolor samt brister i att ge hjälp till elever med behov av stöd.

Läs mer på kommunens hemsida inför sammanträdet som börjar klockan 16.00!

Där hittar du dagordning, handlingar och information om hur du kan följa sammanträdet på plats eller på webben.

Föregående

Hav och Vatten får vänta på sin nya generaldirektör

Nästa

Vad gjorde att chefens svärson var bäst för jobbet på Gatubolaget?