Våren 2015 anställdes en svärson till kommunala Gatubolagets VD, Ove Eriksson, som  budbilschaufför på Gatubolaget.

Tre som sökte jobbet hade kallats till intervju.

Ove Erikssons svärson var den bäste av dem. Oklart varför eftersom intervjuerna och beslutet om att anställa honom inte dokumenterats.

Det är den  externa whistleblowerfunktionen, företaget BDO i Oslo,  som undersökt saken efter ett anonymt tips. Och som nu friar Gatubolagets vd från misstankar om nepotism.

Inget fel har alltså begåtts. I vart fall inget större fel.

I annonsen ställdes krav på den som skulle komma i fråga för jobbet: körkort klass B,  gymnasieutbildning och tillräcklig fysisk styrka för att klara av de tunga lyft som ingår i jobbet.

Den anonyma tipsaren berättade så här om anställningen:

”VD har anställt sin egen svärson (NN) som chaufför på Stadens Bud. Överhuvudtaget behöver rekryteringsprocesserna på Gatubolaget granskas – jäv och nepotism är utbrett i organisationen. Tidigare HR-specialist valde att avsluta sin anställning i bolaget, bland annat på grund av dessa förhållanden.”

Whistleblowerfunktionen BDO har frågat några av de inblandade i saken och konstaterar:

  • Att Gatubolaget inte har kvar någon förteckning över sökande till jobbet, inte har några anteckningar från de referenser som tagits in på de sökande och inte har någon som helst dokumentation som underlag för beslutet att anställa grabben.
  • Att beslutet att anställa (NN) och inte någon av dom andra två baserades på muntlig diskussion i ett möte mellan enhetschefen Stefan Sohlström och tre produktionsledare i Gatubolaget grundat på deras intryck av kandidaterna.
  • Att vd Ove Erikson inte deltog i beslutet.

Ove Erikssons skrev dock under anställningsavtalet med sin svärson (som också under intervjun informerat om sin relation till Gatubolagets vd).

”Ingen av dom andra som blev intervjuade av BDO har gett någon information om att det förekommer nepotism i Gatubolaget”, skriver utredaren som dock inte intervjuat den före detta HR-specialist som, enligt den anonyme tipsaren, avslutat sin anställning av just det skälet.

Vet du mer? Skriv till: redaktionen@spanaren.se

När du tipsar kommunen om mygel och oegentligheter (även via Whistleblowerfunktionen) är din anonymitet inte säkrad. Till skillnad från kommunen har Spanaren laglig skyldighet att skydda dig som tipsare.

 

Föregående

Diskussion om krisen i Göteborgs skolor på kommunfullmäktige 17 mars

Nästa

Stadens förtjänsttecken speglar Göteborgsandan