Rättegången i Stockholms tingsrätt mot GothNets och TeliaSoneras misstänkta anbudskartell dröjer ytterligare och den eventuella domen väntas inte bli avkunnad förrän mot slutet av detta år.

Då har det gått  två år sedan Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en debattartikel 18 december 2014 avslöjade, att verket hade lämnat in en stämningsansökan mot de båda bolagen.

Gothnet och Telia - olagligt goda kompisar? Bild: Raymond Ståhl
GothNet och TeliaSonera – olagligt goda kompisar?
Bild: Raymond Ståhl

Enligt uppgift till Spanaren i mars förra året skulle rättegången äga rum i början av detta år.

− Det stämmer. Vi har haft förberedande förhandlungar i januari, men själva rättegången kommer inte att bli av förrän i andra halvan av oktober, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson, just nu på resa för att konferera med kolleger i de nordiska länderna.

Det själva saken gäller är huruvida GothNet och TeliaSonera har kommit överens om agerandet vid en upphandling av datakommunikationstjänster Göteborgs stad gjorde 2009.

Enligt stämningsansökan avstod TeliaSonera från att lämna in något anbud trots att de båda bolagen är konkurrenter på en växande marknad. Uppdraget gick senare till GothNet… som strax därpå anlitade TeliaSonera som underentreprenör.

GothNet är dotterbolag i Göteborgs största kommunala bolag, Göteborg Energi.

Enligt stämningsansökan anser Konkurrensverket, att GothNet och TeliaSonera ”uppsåtligen eller i vart fall av oaktsamhet överträtt förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete”.

Vidare skriver verket, att parterna kommit överens om, att TeliaSonera inte skulle lämna in ett eget anbud i upphandlingen. ”Detta har utgjort ett avtal eller samordnat förfarande som haft till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på ett märkbart sätt.”

Både GothNet och TeliaSonera bestrider att brott begåtts. Vad Stockholms tingsrätt anser får vi reda på i slutet av året som sagt.

Föregående

Vem kan avgöra åldern på en tonåring?

Nästa

Tjörns landslagsman – en skidåkare!