I debatten om åldern på ensamkommande flyktingbarn kommer ett inlägg från ordföranden för Örgryte IS Brottningsförening, Thomas Svensson. Han har gjort ett experiment och visar hur svårt, eller omöjligt, det är att bedöma ålder på tonåringar, oavsett varifrån de kommer.

Thomas Svensson
Thomas Svensson

Svensson och Öis huvudtränare Zigmunds Jansons ställde upp tolv tonåriga brottare, födda 1995 till 2000, i den åldersordning de ser ut att vara. Sedan fick samma brottare ställa sig i den följd deras verkliga, eller uppgivna, ålder var. Alla utom två är födda i Sverige.

Två bilder togs – och bara två av killarna hamnade på samma plats.

– Det är klart att många av flyktingbarnen inte är helt ärliga, säger Thomas Svensson till Spanaren, men jag ville visa hur svårt det är att göra en bedömning.

Öis har två ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan i sin ungdomssektion. Det går bra för dem när de tävlar i sina ålders- och viktklasser. De har inte ifrågasatts under tävlingar, men i någon mån efteråt.

– Det finns ett samband mellan hur bra killarna är och om det kommer frågor om åldern, säger Thomas Svensson. Bra resultat ger fler frågor.

Att grunda en bedömning av ålder på en godtycklig metod ser han som en parallell till medeltidens häxprocesser:

  • Den som anklagades för att vara häxa kastades i ett vattendrag. Flöt hon, så var hon häxa. Sjönk hon, så var hon oskyldig. Och drunknade.
  • Det är ett starkt tryck på Migrationsverket att i ännu högre utsträckning än idag använda metoder för medicinsk åldersbestämning som ett verkställande verktyg för att separera nyanlända ungdomar i äldre, respektive yngre än 18 år, påpekar Thomas Svensson. Problemet är att det inte finns några etiskt försvarbara metoder för att göra den åldersbestämningen. Det är faktum! Ändå använder sig våra grannländer av dessa metoder och om dom gör det varför ska inte Sverige göra det? Det är lite av masspsykologin under häxprocesserna… En “vetenskaplig” metod som skiljer ut det ena från det andra. Röntgenundersökning av skelett (handled) för att analysera tillväxtzoner och därmed bedöma ålder baseras på att man jämför resultatet från en individ med ett referensmaterial, som ger en osäkerhet i bedömningen av ålder på +/- 2,6 år. Med andra ord skulle alla tolv killarna i mitt exempel inte entydigt kunna sägas vara äldre än 18 år om man analyserade dem med röntgen av handleden.

Läs, och se bilderna, på:

http://www.svenskalag.se/ois-brottning/nyheter/766918/det-dar-med-alder

Föregående

Grävarnas avtal har ändrats - men syftet är detsamma

Nästa

Eventuell dom mot GothNet och TeliaSonera dröjer två år