Föreningen Grävande Journalister har, utöver stödet från Göteborgs Stad, också lyckats vigga till sig 120 000 kronor från Västra Götalandsregionen.

För de pengarna vill grävarna inte bara ”befästa Göteborg som huvudstad för svensk granskande journalistik” utan också ”Västra Götaland som en region som värnar om journalistikens grundläggande och demokratiska principer”.    

Efter Spanarens avslöjande om att Föreningen Grävande Journalister ingått avtal med Göteborg Stad i syfte att ”öka Göteborgs attraktionskraft som mötesstad” håller avtalet med Göteborgs Stad på att skrivas om.

Ett liknande avtal med Västra Götalandsregionen (som bidrar med 120 000 kronor) har redan skrivits om.

Ursprungligen stod det i avtalet med regionen:

”s3. Syfte

Syftet med samarbetet är från FGJ:s sida att stärka Grävseminariet som arrangemang och öka regionens attraktionskraft som mötesplats för mediafrågor genom att erbjuda ett högklassigt evenemang. Från Västra Götalandsregionen är syftet att understryka hur viktig offentlighetsprincipen är, och ska förbli, i vårt öppna samhälle. VGR vill bidra till att stärka och utveckla den undersökande journalistiken.”

I det reviderade avtalet står det så här:

”3. Syfte

Syftet med samarbetet är från båda parter att stärka och utveckla den undersökande journalistiken. Från Västra Götalandsregionen är syftet också att understryka hur viktig offentlighetsprincipen är, och ska förbli, i vårt öppna samhälle.”

Ett liknande förändring har Göteborgs Stad accepterat i sitt avtal med Föreningen Grävande Journalister och torde undertecknas senast i dag (10/2).

Mejlen från Föreningen Grävande Journalister till Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen visar antingen att föreningens syfte är precis det som står i de ursprungliga avtalen (men i god Göteborgsanda nu tas bort ur de offentliga dokumenten) eller att föreningen är så mån om pengar från dem, vilka deras medlemmar har att bevaka att de inte drar sig för falskt, inställsamt smicker och litet smörjmedel med antydningar om fortsatt lönande samarbete för regionen.

”Det glädjer oss oerhört mycket att höra att ni är positiva till att medverka till att utveckla och stärka en kvalitativ journalistik och det hade betytt mycket för arrangemanget att få med en så viktig samhällsaktör som Västra Götalandsregionen i det här arbetet.

Jag förstår att Erik som nytillsatt kommunikationsdirektör har hundra och åter hundra saker på sitt bord, men är det något vi från Grävgruppen kan bistå med för att påskynda eller underlätta ert arbete så tveka inte att höra av er”, skriver Grävarnas sponsoransvarige i oktober 2o015 till Västra Götalandsregionens  nytillträdde kommunikationsdirektör Erik Lagersten.

”Tillsammans med MEG har Grävseminariet nu möjlighet att bygga framtidens mediamekka i Västra Götaland. Blir evenemanget lyckat finns det diskussioner om att permanenta Göteborg som återkommande arrangörsstad med goda möjligheter att göra staden och regionen till en metropol för mediefrågor och samhällsutveckling i internationell klass. Men för det behöver vi ekonomiskt stöd! ”

”Jag vet att Västra Götalandsregionen ständigt arbetar med att göra regionen till en så attraktiv plats som möjligt, inte minst genom arbetet inom regionutvecklingsnämnden. Ett stödjande av Grävseminariet 2016 torde därför ligga väl i linje med de ansträngningarna. Att ekonomiskt gå in och stödja grävseminariet för undersökande journalistik skulle indirekt bidra till att stärka kompetensen och konkurrenskraften hos regionens verksamma journalister i en hårt konkurrensutsatt mediebransch.”

Resultatet är att Grävarna får 120 000 från regionens skattebetalare, varav 20 000 går till resestipendier/”jubileumsstipendier” så vitt Spanaren kan tolka det märkliga avtalet. (”Jubileet” torde gälla tryckfrihetsförordningens 250-årsjubileum.)

Läs ocksä: Grävande Journalister föll för Göteborgsandan

Föregående

Grävande Journalister föll för Göteborgsandan

Nästa

Vem kan avgöra åldern på en tonåring?