Spanarens granskning av Göteborgs Stads sponsring och representationsstöd  till Grävseminariet har fått Föreningen Grävande Journalister att göra en halv pudel.

”… i avtalen gällande sponsorsamarbete stod tidigare att ett av syftena från FGJ:s sida var att öka Göteborgs attraktionskraft som mötesstad. Huruvida Grävseminariet ökar en arrangörsstads attraktionskraft är inte något FGJ tar ställning till och det är i inget som hör hemma i avtalet.

Tack vare en gedigen granskning av nättidningen Spanaren blev FGJ uppmärksammad på misstaget som gjorts. Avtalen skrevs då om – utan den felaktiga formuleringen”, skriver föreningen på sin hemsida.

Medieinstitutet Timbro, som följt upp Spanarens avslöjande, uppger dock på sin hemsida att avtalet ännu inte skrivits om. Och att det är osäkert att kommunen går med på det.

Pengarna kommer föreningen dock inte att tacka nej till.

Utöver stödet från Göteborg – 170 kronor per deltagare för ”lättare förtäring” i samband med ett mingel och 107 000 kronor plus moms för allmän  sponsring – tar föreningen emot 120 000 kronor plus moms från Västra Götalandsregionen.

Hela kommentaren från FGJ kan du läsa på föreningens hemsida:. Se Föreningen Grävande Journalister

Föregående

Grävarna: Ge oss pengar så ordnar vi Grävseminarium varje år i Göteborg

Nästa

Vardagsbrott - en aldrig sinande ström