”Ett misstag”, säger Föreningen Grävande Journalister om föreningens utfästelse att göra pr för Göteborg.

Korrespondensen mellan föreningens sponsoransvarige Staffan Florén Sandberg och kommunfullmäktiges presidium talar dock ett annat språk.

Efter Spanarens avslöjande av Göteborgs Stads samarbete med Föreningen Grävande Journalister ändrades avtalstexten. En mening om att syftet med Grävseminariet från FGJ:s sida var, att öka Göteborgs attraktionskraft som mötesstad, försvann.

”Ett misstag” att det skrevs in i avtalet, skrev föreningen på sin hemsida.

Men i den korrespondens som föregick uppgörelsen med Göteborg beskrev föreningens sponsoransvarige, Staffan Florén Sandberg, de fördelar som Göteborg skulle komma att få av samarbetet.

”Att ekonomiskt gå in och stödja grävseminariet för undersökande journalistik skickar … en signal om att Göteborg – stad och näringsliv – ställer sig bakom de principer om öppenhet och transparens som ligger till grund för att göteborgarna ska kunna tillvarata sina möjligheter på bästa sätt”, skrev han bland annat.

”Gyllene tillfälle”

Han framhöll fördelen med att visa upp Göteborgs Stad inför Sveriges ”duktigaste och mest välrenommerade journalister”.

”Om människor har missat att Göteborgs stad satsar på evenemang så har jag svårt att se en bättre plattform för att sprida det ryktet än genom de 700-800 journalisterna som väntas närvara på Gräv 2016”, skrev han.

”Ett gyllene tillfälle för Göteborgs Stad att visa framfötterna!!”

Under hösten fördes samtal mellan föreningen och Göteborgs Stad om sponsringen. Vad föreningen ville ställa upp med som motprestation mot pengar, vin och enklare förtäring diskuterades så väl i mejl som vid möten.

Ett av de förslag Staffan Florén Sandberg förde fram om hur samarbetet skulle se ut var att Göteborgs Stad ”bjuder på  lunch” med ”monterplats och anföranden av Anneli Hulthén och Jonas Ransgård om kommunens arbete med transparens och öppenhet”.

Något som alltså skulle ske ”inför hundratals av Sveriges ledande journalister”.

”Samarbete något att sträva efter”

”Ett sponsorskap och samarbete med GRÄV 2016 innebär en omfattande och värdefull exponering i ett positivt sammanhang och stor goodwill i form av att stödja ett evenemang som så tydligt är förknippat med värden som tryckfrihet, öppenhet och demokrati.”

Senare lade han fram en annan idé:

”… de internationella gästernas middag (är) ett möjligt tillfälle för staden att visa upp sig. Skulle Göteborgs stad kunna tänka sig att stödja oss med mat, lokal och kanske en guidad tur för de inresta besökarna i staden, en tur med paddanbåtarna.”

I juli berättar han för sin kontakt på kommunfullmäktiges presidium att han ”kom just hem ifrån den internationella filmfestivalen i Karlovy Vary i Tjeckien. Ett imponerande evenemang som verkligen lyfte en hel stad. De hade ett omfattande samarbete med såväl näringsliv som stat, region och kommun. Något att sträva efter”.

Bra idé, tyckte kommunen

Diskussionerna fortsatte och stödet inriktades mot ett ”mingel” (170 kronor per person) inför Guldspadegalan:

”Istället för att enbart begränsa sig till de internationella gästerna, som naturligtvis också kommer att vara på plats, kommer en mottagning i Svenska mässans lokaler komma mångfalt fler besökare till gagn samtidigt som Göteborgs Stad får en större exponering”, skrev Staffan Florén Sandberg.

Kommunfullmäktiges presidium tyckte så småningom att det var en bra idé och accepterade förslaget varvid  föreningen skrev tillbaka:

”Vi vill … härmed tacka ja till att Göteborgs Stad står som värd för en mottagning med stående mingel på lördagskvällen under en timmas tid. I samband med detta vill vi gärna att borgmästaren eller annan representant från kommunfullmäktige håller ett tal. Vi räknar med ett deltagande på mellan 500 – 600 gäster… ”

Samarbetet inleddes med ett mejl till kommunalrådet Jonas Ransgård (M) där Staffan Florén Sandberg skrev att Grävseminariet skulle befästa Göteborg ”som högborg och huvudstad för svensk granskande samhällsjournalistik”.

”Blir evenemanget lyckat finns det diskussioner om att permanenta Göteborg som återkommande arrangörsstad med goda möjligheter att göra staden till en metropol för mediefrågor och samhällsutveckling i internationell klass. Men för det behöver vi ekonomiskt stöd!”, skrev han.

Föregående

Ann-Sofie Hermansson backade ur Stadshuset

Nästa

Efter Spanarens avslöjande: Grävarna gör en halv pudel