Skärgårdsborna har vunnit en delseger i kampen om parkeringsplatserna på Saltholmen.  Efter omfattande protester beslöt parkeringsbolaget att villkoren för parkering ska utredas vidare.

Men striden har egentligen bara börjat.

Det förslag parkeringsbolaget hade att ta ställning till på sitt möte den 15 januari, handlade om att avskaffa alla 524 förhyrda p-platser vid Saltholmen och göra dem till tillståndsplatser.

Det vill säga att platserna inte skulle vara avsedda enbart för den (person eller företag) som hyr platsen. Istället ska alla med ett särskilt p-tillstånd kunna ställa sin bil där.

Med förslaget hoppas tjänstemännen på parkeringsbolaget kunna lösa problemet med otillräckligt antal p-platser på Saltholmen samtidigt som en del förhyrda p-platser ibland står tomma.

Vill öppna för fler

– Vi gör så kallade beläggningsmätningar som tydligt visar att vi kan samnyttja platserna mer, både sett över dygnet och över hela året på Saltholmen och Långedrag. Det finns platser som står tomma som skulle kunna användas av andra – om de inte vore just förhyrda. Genom att införa p-tillstånd öppnar vi upp för fler kunder på befintliga platser, sa Maria Holmberg, affärsansvarig på Parkeringsbolaget när förslaget lades fram.

Förslaget var inte nytt. Redan 2011 var frågan uppe i parkeringsbolagets styrelse, som då ansåg att den ”behövde utredas vidare”.

För alla öbor som hyr en fast p-plats på fastlandet – och det är bara bofasta på öarna som får hyra p-plats – kom förslaget ändå som en kalldusch i mitten av november.

Protesterna lät heller inte vänta på sig. De vällde in till bolaget och till stadens politiker.

I parkeringsbolaget ville (M) säga nej till förslaget:

”… nuvarande trafiksituation är ohållbar. Köerna för att som boende och företagare i Södra Skärgården få förhyrd parkeringsplats är årslånga och besöksparkeringarna är under stor del av året fullproppade….  Situationen måste åtgärdas, men vi menar att det behövs en helhetslösning med en rad olika åtgärder för att komma till rätta med situationen.  … Det krävs bland annat fler parkeringsplatser och ökade kollektivtrafikmöjligheter mellan Saltholmen och Göteborgs innerstad. Vi tror också att man sommartid bör införa en särskild båtlinje mellan Göteborgs innerstad och Södra Skärgården i syfte att avlasta Saltholmen”, skrev (M) bland annat.

Garanterad plats

Majoriteten accepterade ändå förslaget som ett försök. Men den lovade samtidigt att alla som blir av med sin förhyrda plats och istället får ett p-tillstånd också ska få en ”platsgaranti”.
”Syftet är att – med platsgaranti på Saltholmen för tillståndshavare – införa en prövoperiod med tillstånd på samtliga parkeringsplatser, men att de som idag har fasta förhyrda platser behåller rätt att återfå sin nuvarande plats, om det efter prövoperioden visar sig att övergången inte förbättrar situationen. Har man tillstånd på Saltholmen skall man vara garanterad en plats på Saltholmen”, skriver  representanterna för (MP), (V) och (S).

Alla göteborgare som någon gång,särskilt vackra sommardagar, besöker skärgården känner förstås till problemen med överfulla parkeringsplatser på Saltholmen varifrån båtarna till öarna går. Problemet med för stora trafikmängder drabbar också de boende på fastlandet i form av störningar.

För några år sedan inleddes ett större projekt för att försöka lösa problemen, kallat TPUSS,  Trafik och parkeringsutredning Södra skärgården.

I den  utredning som presenterades i november finns en  rad olika idéer för framtiden (fram till 2035) som kommer att bli föremål för fortsatta diskussioner. Några exempel: ökad kollektivtrafik och minskad bilism, satsning på poolbilar, linbana från Södra skärgården till Frölunda torg,  parkeringshus vid Saltholmen, flytta terminalen från Saltholmen till Fiskebäck, broar mellan några av öarna, särskild sommartrafik för att avlasta överfulla båtar under vissa sommardagar.

Med andra ord: Det är upplagt för fortsatta diskussioner om skärgårdens framtid.

Läs mer:

Här hittar du länkar till utredningarna TPUSS.

Föregående

Ny generaldirektör skall utses för Havs- och Vattenmyndigheten

Nästa

Robert Dicksons stiftelse vill avskaffa arbetsklassen