Göteborg har låtit säkerhetsföretaget 2Secure inventera kommunens flyktingboenden ur säkerhetssynpunkt.

Företaget rekommenderar bland annat att fönster till sovutrymmen förstärks.

Det är en rekommendation som kommunen sekretessbelagt.

Efter flera bränder och andra incidenter på flyktingboenden beställde  kommunen i början av november en besiktning av säkerheten på de 36 boenden kommunen har på olika håll. Det gäller ankomstboenden, boenden för ensamkommande ungdomar, transitboenden och boenden för dem som fått uppehållstillstånd.

De flesta av dessa boenden finns självfallet i Göteborg. Ett par finns i Mark och ett i Lessebo (vilket är hemligt).

I sin rapport skriver 2Secure att ”ledningen för boendena har generellt en god formell kompetens och en gedigen erfarenhet av att arbeta med flyktingar” och framhåller deras ”engagemang och vilja att bidra till ett förbättringsarbete i säkerhetsfrågor”.

Ett gott betyg således till dem som jobbar på boendena.

Samtidigt säger företaget att ”ett relativt stort antal boenden” bör förstärka fönster (profilon eller motsvarande inkastningsskydd) till sovutrymmen som ligger på eller alltför nära markplan och att ”ett flertal boenden” bör ”göra kompletteringar i form av brandsläckare, brandfiltar och sjukvårdsutrustning”.

De fyra viktigaste rekommendationerna från 2Secure:

1. Förstärkning av fönster till sovutrymmen

2. Komplettering av brandskyddsutrustning

3. Framtagande av/tillgängliggöra rutiner för säkerhetsarbetet

4. Kompetensinventeringar och kompletterande utbildningsinsatser inom säkerhetsområdet genomförs (till exempel konflikthantering, hantera hot- och våldssituationer).

Då Spanaren begärde ut uppgifterna om vad inventeringen lett till hemligstämplade Stadsledningskontorets jurister bland annat var de 36 boendena ligger. Det är rimligt. En sammanställning av alla kommunens boenden anser Spanaren saknar allmänt intresse och vi publicerar inte uppgifterna även om vi har dem. Det finns ett publicistiskt ansvar att inte bidra till en kartläggning av boenden som skulle kunna inspirera främlingsfientliga och våldsbejakande grupper till våldsdåd.

Men varför kommunen försöker hemlighålla att fönstren till sovrum bör förstärkas är en gåta också för oss.

FOTNOT

Profilon är en säkerhetsfilm som fördröjer tryckvågor och explosioner.

Föregående

Kommunen anmäls för diskriminering av personal som bär niqab

Nästa

Så går det fortare på akuten