Låt sjuksköterskorna slippa en massa jobb som inte gäller direktkontakt med patienterna. Då går det fortare på akuten.

Råden ges till Alingsås lasarett från två Chalmersstudenter.

– Västra Götalandsregionen kommer att satsa ekonomiskt på akutsjukvården fram till 2018, och denna studie är mycket intressant och konkret utifrån flödesperspektivet, kommenterar Martin Olson, avdelningschef vid akutmottagningen i Alingsås.

Chalmersstudenterna

skrev ett examensarbete där de analyserade akuten och hittade förbättringsmöjligheter.

De har fått pris för sitt arbete, som publicerades i somras.

Författarna pekade på tre områden som kan förbättras:

  1. Patientflödet. Ett förslag för att få ett effektivare patientflöde är att en vaktmästare tar hand om den direkta förflyttningen av patienterna. Det kan vara till röntgen eller någon vårdavdelning. Endast ett fåtal patienter kräver medicinsk kompetens vid förflyttningen. Detta skulle påverka framför allt teamsjuksköterskorna och de olika köer i systemet, som ackumuleras. För närvarande används inte fullt 50 procent av arbetstiden totalt för alla sjuksköterskor vid akuten till direkt patientnära uppgifter, så det finns tid att tjäna.
  2. Informationsflödet. I dag skriver många olika av sjukvårdens kategorier i datasystemen. Förslaget är att en sekreterare skulle kunna göra dessa uppgifter. Cirka två timmar från framför allt sjuksköterskorna skulle frigöras. De muntliga rapporteringssystemen kan och bör också förbättras.
  3. Resursutnyttjandet. Om man placerar en erfaren läkare vid första mötet * med patienten sparar man mycket tid. Dessutom ökar säkerheten för patienten eftersom sjuksköterskan får en kvalificerad support i bedömningen. En sekreterare skulle kunna lyfta av skrivarbete, datorarbete, minst två timmar dagligen från sjuksköterskan.

Genom bland annat dessa åtgärder skulle man kunna frigöra tid motsvarande minst en heltidsanställd person, anser uppsatsförfattarna.

Så inför 2016 kommer förslagen att ingå i verksamhetsplaneringen.

Lean Production är en organisationsteori som delvis tros kunna lösa sjukvårdens problem.

– Jakten på slöseri är centralt i Lean, konstaterar författarnas handledare Jan Linder. Och Lean passar absolut på en akutmottagning.

David Örneblad fyller på:

– Sjukhus har en föråldrad organisationskultur, men kanske måste ändå viss hierarki behållas. Det finns många nya strukturer.

2004 gjorde Chalmersstudenter en liknande studier på Sahlgrenskas akutmottagning.

-Vi använder den mycket, berättar Maria Taube, chef på Sahlgrenskas medicinakut.

Den samlar alltså inget damm på någon hylla?

– Nej, säger Maria Taube och skrattar.

– Jag har den faktiskt här på mitt skrivbord.

 

* Första mötet = Yttre triage = en sjuksköterska tar emot alla patienter i turordning (= ännu en kö) och gör en snabb bedömning av deras tillstånd, (oftast utan några kontroller eller djupare anamnes).

** Länk till studien, rapport Nr E2015:064: ”Flödesanalys samt frekvensstudie vid Alingsås lasaretts akutmottagning”. http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/219305/219305.pdf Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation

*** Länk till priset, http://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/prisas-for- exjobb-om-effektivare-akutvard.aspx

Föregående

Avslöjat: Kommunens hemlighet om flyktingboenden

Nästa

Spanaren ser tillbaka på året som gick och önskar er alla ett Gott nytt!