Fastighetskontorets tjänstemän i Göteborg har föreslagit en drastisk plan för att skapa 1000 nya genomgångsbostäder för flyktingar, främst barnfamiljer och ensamkommande barn.
Bland annat innebar förslaget att kommunen skulle köpa bostadsrätter för 100 miljoner kronor och upplåta för flyktingar.

Den idén har nu fastighetsnämnden sagt nej till vid sitt möte 23 november. Såväl Liberalerna, Moderaterna, Socialdemokraterna som Miljöpartiet och Vänsterpartiet är emot.

Planen presenterades först i fastighetsnämnden 28 september men begravdes då tillfälligt genom bordläggning på begäran av miljöpartisten Kristina Belfrage.

Fastighetsnämnden konstaterar att staden redan äger 100 bostadsrätter som med fördel kan användas som genomgångsbostäder.  Men nämnden vill inte köpa fler eftersom det inte skapar några nya bostäder på marknaden. Dessutom har strategin varit att sälja kommunens bostadsrätter.

För att möta behovet av bland annat genomgångsbostäder för flyktingar blir det satsning på temporära bostäder, alltså modulhus, moderna baracker.

Vitsen med modulhus är att de kan uppföras med tidsbegränsat bygglov. Det betyder att man kan bygga utan hänsyn till gällande detaljplan, eller använda områden där det saknas detaljplan. Att överklaga blir i det närmaste omöjligt. Efter maximalt 15 år måste husen tas bort.

Vidare ska staden finkammas på lokaler som kan byggas om till flyktingbostäder och fastighetskontoret vill lägga beslag på en del av de kommunala bostadsbolagens nyproduktion, cirka 250 lägenheter under två år framåt.

Med genomgångsbostäder för flyktingar menas lägenheter som får hyras upp till fyra år utan besittningsrätt. Under tiden i genomgångsbostaden ska de boende få stöd för att hitta permanent bostad. De boende ska också utbildas i de rättigheter och skyldigheter de har som hyresgäster.

Fördelningen av genomgångsbostäder ska enligt fastighetskontorets förslag ske genom Boplats Göteborg.

Föregående

Överbeläggningar och personalbrist i Västra Götaland

Nästa

Ska kommunen köpa mögel- och råttangripna fastigheter för halv miljard?