En politisk strid har blossat upp kring kommunala Bostadsbolagets planer på att köpa privatägda fastigheter i Hammarkullen för en halv miljard.

Husen har inte renoverats sedan de byggdes. Många lägenheter har dömts ut som hälsofarliga efter mögel- och råttangrepp. Samtidigt har kortsiktiga ägare tjänat stora pengar.

Affären gäller husen på Gropens gård och Bredfjällsgatan 2-69 med sammantaget 890 lägenheter.

Fastigheterna har genom åren haft flera ägare. I dag ägs de av börsbolaget D. Carnegie & Co som försökt avyttra dem till ett nystartat bolag. Intresset från marknaden för att finansiera en affär var dock så svagt att det inte blev något av.

Istället vill Carnegie nu sälja till kommunen via Bostadsbolaget.

Blir affären av kommer Bostadsbolaget att äga samtliga utom en handfull hyreslägenheter i Hammarkullen.

Utöver köpeskillingen räknar Bostadsbolaget med att fastigheterna behöver nya fasader och fönster, stambyte, köks- och badrumsrenoveringar samt förbättrad ventilation till en kostnad av åtminstone 500 kronor per kvadratmeter och år de kommande tio åren.

Affären har dock vållat politisk oenighet i kommunstyrelsen där frågan kommer upp i veckan.

De rödgröna partierna är för affären. De skriver:

”Vi ser framför allt fem skäl till att förvärva dessa fastigheter:
1. Hyresgästerna kommer få en engagerad och professionell förvaltning av fastigheterna, inklusive nödvändigt underhåll.
2. Köpet ger en möjlighet att stärka den sociala utvecklingen i Hammarkullen. Något samarbete om detta har inte varit möjligt med tidigare fastighetsägare.

3. Blandningen av upplåtelseformer i området kan öka, genom att ombilda en del av bostäderna till bostadsrätter och kooperativa hyresrätter.
4. Affären ger god avkastning, väl inom Bostadsbolagets avkastningskrav – även inklusive renoveringar. Förbättringarna ovan kommer också öka värdet av övrigt fastighetsbestånd i området.
5. Nollalternativet, att inte genomföra affären, kommer med största sannolikhet leda till att bostäderna köps upp av en ren kapitalplacerare utan intresse av att renovera bostäderna eller bidra till social utveckling i stadsdelen.”

M och KD är emot. De skriver bland annat:

”Vi håller med om att det är av vikt att en långsiktig ägare kommer in och förvaltar beståndet. Samtidigt finns det en risk att privata hyresvärdar i och med en sådan här affär uppfattar det som att man ”alltid kan sälja till kommunen” om man har ett eftersatt underhåll i sina fastigheter och vill ta sig ur affären. Det finns ett tydligt regelverk kring hyresvärdars ansvar och möjligheterna att sanktionera eftersatt underhåll. Snarare än att köpa ut eftersatta fastigheter borde kommunen därför istället stödja länsstyrelsen och Hyresnämnden i arbetet med att se efter att alla hyresvärdar tar sitt ansvar och ger hyresgästerna drägliga boendeförhållanden.”

Liberalerna är i princip för en affär men vill ha en bättre ekonomisk kalkyl och värdering till grund för beslutet. Partiet vill också ha garantier för att Bostadsbolaget gör sig av med motsvarande antal lägenheter genom att omvandla dem till ägande- och bostadsrätter.

Föregående

Göteborg ska inte köpa bostadsrätter åt flyktingar

Nästa

Flyktingströmmen: Kritiskt i några av Västsveriges mindre kommuner