Inte bara Sverigedemokraterna har satt sig på tvären i frågan om att bygga ett kulturhus i Bergsjön.  Moderaterna säger nu nej. 
”I den pressade ekonomiska situation som staden befinner sig i, tillsammans med andra stora investeringsbehov i staden, anser vi inte att ett kulturhus i dagsläget är prioriterat”, skriver M i ett yttrande till kommunstyrelsen. Tidigare har SD sagt samma sak: ”Det går inte att försvara en sådan hög kostnad i nuvarande prekära ekonomiska läge.”Frågan om ett kulturhus i Bergsjön har diskuterats sedan 80-talet.

Enligt det senaste förslaget beräknas kostnaden till 195 miljoner kronor. Det är 70 miljoner mer än för ett par år sedan, då kommunfullmäktige nämnde kulturhuset i Bergsjön som ett exempel på vad som fanns med i investeringsplanen.

Vad driften kommer att gå på beror på ambitionerna. Stadsdelsnämndens politiker vill att kulturhuset har öppet 365 dagar om året från tidig morgon till sen kväll. Det skulle kosta 28,6 miljoner kronor per år enligt beräkningarna (utöver hyran till kommunala bolaget Higab). Med största sannolikhet kommer stadsdelens politiker dock att tvingas minska ambitionerna med huset för att få ned driftskostnaderna. Det framgår av det gemensamma yttrandet från MP, S, V och KD liksom i ett yttrande från FP (som alla vill bygga kulturhuset men hålla nere driftskostnaderna).