Sedan 1980-talet har politikerna diskuterat ett kulturhus i Bergsjön. När det nu äntligen börjar närma sig ett beslut sätter sig Sverigedemokraterna på tvären.

”Ett nytt kulturhus blir alldeles för dyrt”, skriver SD och tycker att invånarna i Bergsjön ska nöja sig med Blå Stället i Angered.

Den totala kostnaden för ett kulturhus i Bergsjön beräknas i dag till 195 miljoner kronor. Det är 70 miljoner mer än för ett par år sedan, då kommunfullmäktige nämnde kulturhuset i Bergsjön som ett exempel på vad som fanns med i investeringsplanen.

Det som gör huset dyrare – trots att ytan i det aktuella förslaget, mot stadsdelspolitikernas önskan, bantats från 3 000 kvadrat till 2 280 – än vad som tidigare sagts, är den föreslagna placeringen öster om Rymdtorget. Det innebär omfattande investeringar i mark och torgyta.

Kulturhuset ska innehålla bibliotek, kafé/restaurang, lokaler för möten och uthyrning, en Black Box med scenteknik och flexibla publikplatser, lokaler för barn-, ungdoms- och vuxenverksamheter samt möjlighet för kulturskolan att använda lokalerna.

Av de beräknade kostnaderna går 115 miljoner kronor till byggnaden, tio miljoner till inventarier och sjuttio miljoner till exploateringskostnader som flyttning av fjärrvärmeledningar, el- och optokablar samt högre utgift för flyttning av pumpstation.

Vad driften kommer att kosta beror på ambitionerna.

Stadsdelsnämndens politiker vill att kulturhuset har öppet 365 dagar om året från tidig morgon till sen kväll. Det skulle kosta 28,6 miljoner kronor per år enligt beräkningarna (utöver hyran till kommunala Higab).

Driftskostnaden kan jämföras med Kulturhuset Kåken (12,4 miljoner), Blå Stället (10,6 miljoner) och Frölunda kulturhus (37,7 miljoner). Det sistnämnda innehåller dock också simhall, sporthallar och konferensutrymmen, så det är inte riktigt jämförbart.

Med största sannolikhet kommer stadsdelens politiker att tvingas minska ambitionerna med huset för att få ned driftskostnaderna.
I bästa fall blir kulturhuset färdigt om fyra år.

Föregående

Cykeltjejerna tas på allvar - tacka Vårgårda för det

Nästa

Makthavarna tvingas ändra sig om de politiska sekreterarna