Brist på personal och lokaler gör läget ansträngt när det gäller mottagande av människor på flykt. 

Två gånger i veckan håller länsstyrelsen i en samverkanskonferens för att uppdatera läget. 

Den 6 november rapporterade kommuner och andra i Västsverige bland annat så här:

Göteborgs stad: Ansträngt läge. Beredskap finns för helgen. 80-110 barn i Göteborg. Vi har 300 lediga platser inför helgen. Däremot är det svårt att hitta personal.

Alingsås: Mottagande och socialtjänst är belastade. Även utbildning. Vi klarar kvaliteten nu. Vi har en belastning, men ingen krissituation i dagsläget. Punktvis är belastningen väldigt hård.

Intern omfördelning av personal för att klara situationen. Kärvare med ökad belastning. Bygglov brandskyddskrav håller vi som det ser ut nu.

Fyrbodals kommunalförbund: Situationen har flutit på, men vi ser viss oro för boendefrågan och belastningen på socialsekreterare som jobbar med utredning.

Uddevalla: Ensamkommande barn, ca 10/vecka. Orolig för lokafrågan framöver. Ingen klar nulägesbild. Brandregler svårt liksom personalfrågan. Evakueringsboenden har blivit mer permanenta, vilket kräver andra behov för mathushållning mm. Många stannar 1-2 veckor och då finns behov av hälsovård. Intern omfördelning av resurser. Stänger vissa verksamheter tillfälligt, där språkkunskaper finns. Ett exempel är att mötesplatser för invandrarservice är stängt. Vi kan inte utnyttja alla platser, eftersom vissa flyktingar inte vill bo ihop med vissa grupper. Ingen kris men ansträngt. Oroliga för framtiden.

Mellerud: Liten kommun, tömt ut våra resurser. Nu har vi passerat 65 ensamkommande barn (egentligen 15-20 platser). Vi utnyttjar max. Personalbrist är den största frågan att lösa.

Åmål ansträngt på motsvarande sätt. Färgelanda, Dals Ed och Bengtsfors har säkert också ansträngt.

Gullspång: har 100-150 platser. 2 nya objekt, där ankomst och brandskydd är ok. Fler lokaler kan finnas, men personal behövs. Bättre kommunikation med Migrationsverket efterfrågas. Migrationsverket talar inte om när de är på plats. Vänligen, anmäl innan att ni kommer, tack.

Migrationsverket region Väst: Mycket ansträngt läge på alla fronter. Behov finns att ha ännu närmare kontakt med Göteborgs Stad under helger (placering av ensamkommande barn).

Totalt 600 asylsökande är inkvarterade.

Utöver dessa ytterligare 195 ensamkommande barn.

Polisen: Ansträngt läge utifrån personalsituationen. Andra händelser tar resurser. Internt tittar vi på hur vi ska klara uthålligheten på sikt.

Länsstyrelsen Värmland: Kommuner och landsting – ansträngt läge. Brist på personal och lokaler är de största hindren. Förtätning på boenden och social oro kan bli större frågor framöver.

Västra Götalandsregionen: Primärvården är extra ansträngd. Vi får ofta frågor från kommuner om någon form av

”nödhjälps-kit”. Regionen vill att man från kommunerna talar sig samman vad detta innebär (filtar o annat). Vi har förståelse för att kommunerna kan behöva hjälp med detta men då måste man samordna sig gällande beställning o behov.

Militärregion Väst: Fem personer är hos Migrationsverket i Göteborg för administrations- och stabsstöd. Vi kan även bistå med 15 soldater. Militärförläggningen i Älvdalen och Billingsberg är överlämnat för boende.

Föregående

Miljoner till minskade barngrupper i förskolan

Nästa

Göteborgska förbundskapten – i Norge