Göteborg får 23 040 000 kronor i statsbidrag för att minska barngruppernas storlek i förskolan, eller avstå från en planerad utökning.

Enligt ett räkneexempel i Skolverkets beslut får en förskola med 80 barn i tre grupper som utökar till fyra grupper 603 000 kronor i bidrag.Det innebär en minskning från 26,7 till 20 barn per grupp.

Motsvarande bidrag betalas till förskolor som avstår från en planerad utökning.

Pengarna betalas ut under läsåret 2015-2016.

Om bidraget verkligen leder till minskat antal barn i barngrupperna måste du som har barn i förskolan hålla ögonen på!

Föregående

Göteborgs politiker höjer sina löner - kommunalråden mest

Nästa

Fortsatt ansträngt läge på grund av flyktingströmmen