Politikerna i Göteborg höjer sina löner nästa år enligt en mall som tillämpats sedan 2002.
Men kommunalråden får litet extra: de ska omfattas av samma personalförmåner som tjänstemän vid stadsledningskontoret.  
De förtroendevaldas arvoden räknas varje år upp med den genomsnittliga löneökningen för kommunens tjänstemän året innan.
I år räknar stadsledningskontoret med att den genomsnittliga löneökningen i Göteborg stad hamnar på 2,6 procent.
På den grunden höjs politikernas arvoden nästa år:
  • Grundarvodet för en heltidstjänst – till exempel kommunalråden – höjs från 58 990 kronor till 60 525 kronor per månad.
  • Mer får kommunstyrelsens ordförande – 78 365 kronor i månaden – samt förste och andre vice ordförande som får 74 270 kronor.
  • Arvodena för olika uppdrag i nämnderna sätts i procent till grundarvodet och varierar efter vilken tyngd nämnderna anses ha.

Samtidigt höjs förrättningsarvodena för sammanträde upp till fyra timmar från 745 kronor till 765 kronor och för sammanträde längre än fyra timmar höjs arvodet från 1 210 kronor till 1 240.

Utöver den sedvanliga löneförhöjningen får kommunalråden också del av samma förmåner som stadsledningskontorets personal vad gäller till exempel friskvård.  Det ses som ”önskvärt ur demokratisynpunkt” eftersom det ger heltidsarvoderade förtroendevalda ”goda arbetsvillkor och förmåner som stämmer överens med vad som i stort erbjuds inom jämförbara förvärvsarbeten på arbetsmarknaden”.
Föregående

Nu hotas Göteborgs små biografer

Nästa

Miljoner till minskade barngrupper i förskolan