Göteborg har fått en ny biograf – med fyra salonger. Det är sällsynt att biografer öppnar i en tid då rörliga bilder når ut på så många olika vägar. Men Göta vid Götaplatsen är en alldeles särskild biograf. Inte för att den ligger i samma lokal som gamla Göta (1936–1997), utan för att SF, som äger biografen, kör samma filmer som Roy, Capitol och Hagabion.

Film- och biografbranschen är uppdelad i tre led: producenterna som gör filmerna, distributörerna som, just det, distribuerar dem, och biografägarna som visar dem.

En gång i tiden var beviset på en succé hur många veckor en film höll sig kvar på repertoaren. Biografägarna hade biografer av olika storlek och kunde flytta ner filmerna till mindre för att hålla dem kvar längre. Filmerna distribuerades i få kopior och landsorten, och till och med Göteborg, kunde ibland få vänta rätt länge på att Stockholm skulle bli klar.

Singelbiografen dog

Allt detta ändrades med Spielbergs Hajen. För första gången i USA spreds en storfilm i hundratals kopior över hela landet. Premiärdagen flyttades från måndag till fredag och nu blev måttet på framgång hur mycket pengar en film kunde spela in den första helgen. Det gällde att få upp filmen på så många dukar som möjligt, och detta ledde till singelbiografens död.

Det skulle inte ha varit några problem för Palladium och andra singelbiografer att överleva om de hade fått köra publika storfilmer som James Bond ensamma, men kraven från de amerikanska distributörerna gällde så många dukar som möjligt. Och så konkurrerade biografägarnas multibiografer ut sina egna singlar.

Principen att få ut en film på ett maximalt antal dukar gör att distributörerna gärna vill att SF:s konkurrenter Haga, Roy och Capitol också får filmerna. Och omvänt. Filmer som importeras särskilt med tanke på de två kedjorna Folkets Bio (Hagabion) och Folkets Hus & Parker (Roy) har hela tiden också visats av SF, på Bergakungen.

Plockar besökare från konkurrenterna

Det är filmer som SF aldrig skulle komma på tanken att låta ta upp dukplats från mer inkomstbringande filmer, om det inte var för att plocka biobesökare från konkurrenterna. Och nu har man alltså fått en helt ny fyrling för de filmerna. Samtidigt har man därigenom frilagt dukar i Bergakungen för de filmer som måste visas i så många salonger som möjligt.

SF har agerat på flera andra sätt mot de tre. En taktik är att hota med att vägra köra en film om distributören låter någon av de andra få den. Det är en gammal beprövad teknik.

När Downtown öppnade 1986 på Kungsgatan kom en ny biografägare in i Göteborg, Esselte & CIC. SF ställde krav på distributörerna att Downtown inte skulle få storfilmerna och efter ett drygt år var SF delägare och två år senare ensam ägare.

När Triangelfilm tog över Biopalatset (och andra Sandrew/Metronome-biografer i landet) hände samma sak. Inga storfilmer, inga biljettintäkter. Triangelfilm gick i konkurs och SF tog över.

Vill stoppa bidrag

SF retar sig på Roy mer än de andra. Man har försökt få Göteborgs stad att stoppa bidraget till biografen eftersom man anser att de visar för kommersiella filmer. Det blev avslag på den begäran. När man inte lyckas stoppa en film helt från att visas på Roy, så händer det att man får distributören att gå med på att Roy får premiär en vecka senare.

Ju fler besökare nya Göta får, desto färre går till Haga, Capitol och Roy för att se samma film. Capitol ligger sämst till, eftersom de andra två ingår i kedjor, och är den biograf som kommer att få stänga först. Och skulle alla tre stänga finns det ingen anledning för SF att köra den typen av film på Göta längre. Då är det fritt fram för de filmer som kräver så många dukar som möjligt.

Marknadsandelar i procent för besök per biografägare 2014 (hela Sverige)
SF 64,5
Folkets Hus och Parker 3,7
Folkets Bio 1,4
Capitol 0,6
Övriga (som inte är verksamma i Göteborg) 29,8 %

Föregående

Svårare effektivisera vården än man tror

Nästa

Göteborgs politiker höjer sina löner - kommunalråden mest