Save flyg

Statliga Swedavia har träffat avtal med byggjätten Serneke om att ta över Säve flygplats.

Om de 13 hektar av flygplatsområdet som kommunen äger nämns i intentionsavtalet är oklart.

Swedavia vill köpa kommunens mark för att kunna sälja hela flygplatsområdet vidare till Serneke. Det har gett upphov till en politisk strid. Alliansen och Samverkande Göteborgare vill behålla marken i kommunens ägo.

”Det är, i vårt perspektiv, bättre att Göteborgs Stad fortsätter att som fastighetsägare verka för en fortsatt flygverksamhet på utarrenderad mark än avhänder oss marken. Det ger kommunen större påverkansmöjligheter både kring markanvändning som utformning av verksamheten”, skriver M, KD och FP i ett yttrande till kommunstyrelsen där frågan behandlas i dag (26/8).
Wannholt kritisk
Också kommunalrådet Martin Wannholt, Samverkande Göteborgare, vill att kommunen behåller marken för att stärka möjligheterna att ha kvar en lokal flygplats.
”Viktigt samhällsflyg, kommersiellt flyg, fritidsflyg och lågprisflyg kan alla medverka till en fortsatt positiv utveckling av Göteborg”, skriver Wannholt och kritiserar statliga Swedavias nedläggningsbeslut.
”I de olika turer som förevarit ärendet vid de politiska besluten om försäljning av flygplatsverksamheten till Swedavia, med underlag som inte kunnat granskas av vare sig politiker, media eller allmänhet, finns en del att önska. Den efter stora påtryckningar nu av Swedavia släppta utredningen, tidigare hemligstämplad i ett halvår, ger vid handen att ärendet skötts på ett oprofessionellt
sätt”, skriver han.
”Av de olika intressenter som hittills visat intresse och finansiell kapacitet för att ta över verksamheten, speciellt åtkomsten av mark, återfinns varierad erfarenhet av flygplatsverksamhet.  Snarare är det tydliga markägar- och exploateringsintressenter som funnit intresse. Att då använda Swedavia som påtryckning för att även kommunen skall avhända sig rådigheten och sälja resterande
mark, medför stor risk för att kommunen inom överskådlig tid står såväl utan flyg som utan rådighet över utvecklingsbar mark för andra ändamål.”
Han vill istället att kommunen förhandlar med Swedavia om att köpa den mark bolaget vill sälja.
Vad vill Serneke?
S, V och MP är mindre misstänksamma mot eventuella markägar- och exploateringsintressenter och vill sälja marken till Swedavia. De betonar att försäljningen ska ske till ”marknadsmässigt” pris.
Vilka intentioner Serneke har med förvärvet framgår inte av pressmeddelandet från bolaget. Dess vd, Ola Serneke, har inte varit anträffbar för en kommentar.
Så här står det i pressmeddelandet:

”Swedavia AB och Serneke Group AB har tecknat ett intentionsavtal avseende Säve flygplats. Avtalet innebär att parterna engageras i en gemensam process med syfte att nå fram till ett överlåtelseavtal. Tidigare besked om att helikopterverksamhet och privatflyg fortsätter tills vidare samt att affärsflyg finns kvar till åtminstone halvårsskiftet 2016 påverkas ej.

Sedan en tid har Swedavia fört dialoger med flertalet parter avseende överlåtelse av Säve flygplats. Nu har ett intentionsavtal tecknats mellan Swedavia och Serneke vilket innebär att dessa dialoger avslutas till förmån för en exklusiv process vilken syftar till att nå fram till ett överlåtelseavtal mellan parterna.

Parallellt med avtalsprocessen fortsätter dialogen mellan Swedavia och de berörda verksamheterna vid Säve flygplats. Dessa dialoger sker med syfte att skapa bästa tänkbara förutsättningar i det pågående omställningsarbetet. Tidigare besked om att helikopterverksamhet och privatflyg fortsätter tills vidare vid Säve flygplats samt att affärsflyg finns kvar åtminstone till halvårsskiftet 2016 påverkas ej av det ingångna intentionsavtalet.”

Läs Spanarens tidigare artiklar om Säve flygplats: här
Föregående

Akut situation hotar spårvagnstrafiken

Nästa

Göteborg kan tvingas betala skadestånd till mobbad elev på Frölundaskolan