Sök på Spanaren:

Inget har gjorts åt Dicksons hus – nu hotas kommunen av vite


Arbetsmiljön på Dicksons hus har dömts ut.

Men kommunen har ingenting gjort.

Nu har Arbetsmiljöverket tröttnat och hotar kommunen med vite på 75 000 kronor.

 

Dixons hus

Dixons hus

Spanaren har tidigare berättat att Arbetsmiljöverket dömt ut arbetsmiljön på Dicksons hus. Det gjordes redan för över ett år sedan (den 17 januari 2014).

Arbetsmiljöverket slog ner på trånga utrymmen, bland annat i badrummen, där det finns behov av att få plats med liftar, rullstolar, rollatorer, toastolar och duschstolar. Särskilt stora var bristerna i de 74 lägenheterna i den somatiska delen, alltså avdelningen för de äldre som lider av kroppsliga funktionsnedsättningar.

Inspektionen följdes upp i augusti förra året.

Och åter denna sommar.

Inget hade då ännu gjorts åt de trånga lokalerna.

Verket har därför beslutat om ett vitesföreläggande:

”Arbetsmiljöverket förelägger er vid vite av 75 000 kronor att senast den 15 oktober 2015 ha vidtagit följande åtgärder vid ovanstående arbetsställe.

1. Genomför en kartläggning och gör en efterföljande riskbedömning av de belastningsergonomiska förhållandena i arbetsmiljön på ovanstående arbetsställe – – –

2. Komplettera den upprättade handlingsplanen, som visar hur ni på lång sikt avser lösa problemet med för trånga arbetsutrymmen på Dicksons Hus – – – ”

Arbetsmiljöverket påpekar också att kommunen har det fulla ansvaret om någon anställd skadas på grund av de usla arbetsförhållandena: ”Trots att vi nu ger er viss tid att informera oss hur ni har åtgärdat våra krav har ni ändå kvar det fulla ansvaret för arbetstagarnas arbetsmiljö. Ert arbetsmiljöansvar gäller oavsett om Arbetsmiljöverket har ställt krav mot er eller inte.”

Kommunen har tidigare svarat att det krävs ombyggnationer av husen vilka i sin tur kräver investeringsmedel. Ansvaret ligger formellt på Lokalförvaltningen.

Läs tidigare artikel här!

Nästa inlägg Kommunen slår vakt om lägenheter som gör människor sjuka

Tidigare inlägg Allvarlig kritik mot föräldrakooperativ förskola i Linnéstaden

Per Nygren

Om författaren Per Nygren

Journalist med ett förflutet som reporter, grävare och chef i dagspress och som utbildare av journalister. Stolt make, far och morfar. Bra på blöjbyten. Gillar att plocka svamp och laga mat.