Inspektionen följdes upp i augusti förra året.

Och åter denna sommar.

Inget hade då ännu gjorts åt de trånga lokalerna.

Verket har därför beslutat om ett vitesföreläggande:

”Arbetsmiljöverket förelägger er vid vite av 75 000 kronor att senast den 15 oktober 2015 ha vidtagit följande åtgärder vid ovanstående arbetsställe.