För ett år sedan dömde arbetsmiljöverket ut arbetsmiljön på Dicksons Hus.

Nu hotar verket med föreläggande om inte kommunen gör någonting.

Den 17 januari i år genomförde arbetsmiljöverket en inspektion på Dicksons Hus och slog ned på alltför trånga utrymmen, bland annat i badrummen. Där finns det behov att få plats med liftar, rullstolar, rollatorer, toastolar och duschstolar. Särskilt stora var bristerna i de 74 lägenheterna i den somatiska delen, alltså avdelningen för de äldre som lider av kroppsliga funktionsnedsättningar.

Lägenheterna byggdes ursprungligen för ”friska äldre” men används i dag för äldre med stort behov av omvårdnad. Inga anpassningar har dock gjorts av lokalerna. Det har i sin tur lett till svåra arbetsförhållanden för personalen och risk för arbetsskador.

Inspektionen följdes upp i augusti. Inget hade då gjorts åt de trånga lokalerna, även om personalen fått råd om hur de skulle kunna hantera situationen.

Nu krävs att Dicksons Hus byggs om.

Eftersom inget hittills gjorts för att åstadkomma bättre lokaler överväger arbetsmiljöverket att, med hot om vite, förelägga kommunen att förbättra lokalerna så att de följer bestämmelserna för en acceptabel arbetsmiljö.

Den 16 december kommer Örgryte stadsdelsnämnd att behandla ett yttrande till kommunstyrelsen för att förhoppningsvis få pengar till investeringar.

Föregående

Ingen utredning efter tips från visselblåsare om stadsdelsdirektör

Nästa

Översvämmad återvinning