BK Häcken överklagar detaljplanen för området vid Rambergsvallen.

Föreningen är missnöjd med minskade parkeringsplatser vid evenemang.

Planen antogs av kommunfullmäktige den 11 juni.

BK Häckens klubbdirektör Dennis Andersson har skickat in ett kort överklagande:

Vi motsätter oss den utredning av tillgängliga parkeringsplatser till arenan som förelagts som underlag för beslutet. Ingen del av denna utredning har tagit någon om helst hänsyn till de praktiska förutsättningar som gäller vid evenemangsbesök. Vi menar att denna för området så väsentliga analys  i sin helhet måste göras om.”

Frågan om parkeringsplatser har varit uppe till diskussion under planarbetet. BK Häcken har då uppgett att de behövs omkring 900 p-platser inom ett gångavstånd på 8-10 minuter från arenan. Eller 300 platser fler än de som beräknas finnas enligt planförslaget.

Då kommenterade planerarna Häckens synpunkter så här:

”Synen på parkering har ändrats. Kommunen har beslutat att prioritera kollektivtrafiken, de gående och cyklister. Detta innebär ofta ett längre avstånd till och från olika parkeringar.” 

Föregående

Ale kommun kan stoppa nya Hisingsbron

Nästa

Visselblåsare polisanmäls