Göteborgs stad ger ut magasinet Vårt Göteborg tre gånger per år.

Priset: 884 000 kronor per nummer.

Så här fördelar sig kostnaderna:

  • Rubrik, produktionsbyrå: 195 000:-  (reportrar, arbetsledning, layout, bilder)
  • Sjuhäradsbygdens tryckeri: 390 000:-
  • Distribution via posten: 285 000:-
  • Rpx produktion (taltidningen): 14 000:-

Därtill kommer uppskattningsvis 50 000 kronor pr månad i bruttolön för en redaktör på halvtid och andra kostnader för kommunalt anställda som medverkar i magasinet.

Värd pengarna?
Värd pengarna?

Det är göteborgaren Michael Gibbons  som frågat efter kostnaderna.

Han är kritisk:

”Som du förstår tycker jag att detta magasin inte fyller någon som helst funktion och ingen i min närhet eller  bekantskapskrets läser den. Dessutom är magasinet knappast heller miljövänligt om man bara ser till pappersåtgången. Om kommunen ger ut tre nummer per år blir förmodligen totalkostnaden inte under tre miljoner. För dom pengarna kan man anställa exempelvis fem sjuksköterskor, fixa bättre mat till äldrevården eller varför inte sänka skatten,” skriver han till redaktören Margareta Romare.

Hon svarar bland annat att magasinet gjort en läsarundersökning och tillfrågat 600 personer om de tycker det är bra att Göteborg ger ut en tidning för att informera om vad som är på gång. 77 procent tyckte att det är bra. Fyra procent var kritiska. Övriga hade ingen bestämd uppfattning.

Vad tycker du?

Är magasinet Vårt Göteborg värt pengarna kan du skaffa dig en uppfattning om genom att ladda ned den från kommunens hemsida om du inte fått den i brevlådan:  Vårt Göteborg

 

Föregående

Fernissa ska göra Visselblåsarfunktionen trovärdig - men visselblåsare utan skydd

Nästa

Inför 400-årsjubileet: kommunen spränger historiskt arv