Anneli Hulthén vill öka trovärdigheten i whistleblowerfunktionen genom att lägga den utanför kommunen. Inte bara tipsen ska samlas in av en utomstående aktör. Också utredningarna ska göras av andra än av staden anställda jurister.

Blir det då någon skillnad?

Bortsett från att det blir dyrare för skattebetalarna så är svaret nej.

Den avgörande frågan är att visselblåsare – ofta anställda inom kommunen som upprörs över skumraskaffärer – ska skyddas mot trakasserier från chefer och politiker. Erfarenheterna visar att det behövs. Visselblåsaren  Karin Törnqvist tipsade om mygel och maktmissbruk inom Göteborg energi. Hon fick sparken.  Och har sedan dess inte fått ett enda uppdrag för Göteborgs stad. Också hennes man förlorade uppdrag på grund av Karins avslöjande.

Karins öde är mer regel än undantag för visselblåsare.

Därför måste visselblåsaren skyddas.

Det görs när du tipsar Spanaren eller någon journalist. Journalister har laglig skyldighet att skydda uppgiftslämnare som önskar vara anonyma. En myndighet eller dess företrädare är enligt samma lag förbjuden att efterforska journalistens källa.

Något sådant skydd finns inte när kommunen lägger ut visselblåsarfunktionen på en konsult.

Konsulten agerar som kommunens förlängda arm. Alla handlingar som kommer in till konsulten i uppdraget från kommunen blir allmänna handlingar och kan begäras ut av den som önskar. Den kommunala chef som vill veta vem tipsaren är begår alltså inte något lagbrott om hen efterfrågar namnet.

Skyddet för visselblåsaren är alltså detsamma (=obefintligt) som om funktionen sköttes av Anneli Hulthén själv eller någon av hennes förvaltningschefer. Att lägga ut visselblåsarfunktionen  på en managementkonsult är alltså ren fernissa för att ”öka trovärdigheten”.

Kommunen har begärt in anbud från ett antal ”verksamhets- och organisationskonsulter” (tidigare kallade managmentkonsulter) som redan har ramavtal med kommunen inom ett område som kallas ”förebyggande arbete och utredningar inom oegentlighetsområdet”. De har säkert alla hög integritet och är utomordentligt kompetenta, väl värda ett arvode på 1 000 till 2 000 kronor i timmen för de framtida utredningarna.

Men hur objektiva och opartiska kan de vara i uppdraget?

Redan det faktum att de får betalt av kommunen kan väcka tvivel.

I upphandlingsunderlaget har kommunen också försäkrat sig om att utredarna inte ska bli alltför självständiga:

”I det fall att leverantören anser att ett tips bör utredas men Göteborgs Stad anser att tipset är av sådan art att det inte ska utredas så är det Göteborgs Stad bedömning som är den avgörande.”

I klartext: Fråga först kommunen om ni ska utreda ett tips!

 

LÄS OCKSÅ:

Så har whistleblowerfunktionen (inte) fungerat

Föregående

Kommunen satsar miljoner i propaganda för Västlänken

Nästa

Värt pengarna? Magasinet Vårt Göteborg kostar som fem sjuksköterskor