image1Så här ska bilden av Göteborg se ut: Lust och intresse, närvaro och delaktighet, nyfikenhet och spänning.
Det är vad bilderna som kommunen publicerar ska visa enligt reklambyrån Valentin & Byhr – som kvitterar ut 200 000 kronor för idén.Göteborgs kommun har tagit hjälp av en reklambyrå för att ta fram en ny ”grafisk profil” – det vill säga regler för hur kommunens trycksaker och webbsidor ska utformas
.
Att det handlar mer om reklam än om information går inte att ta miste på i det färdiga förslaget.

Göteborgs kommun har en enorm informationsapparat. Varje stadsdelsnämnd, bolag och förvaltning har informationsavdelningar utöver tidningen Vårt Göteborg. Deras uppdrag är inte att informera kommunens invånare om vad som händer i kommunen på ett från makten oberoende, sakligt och neutralt sätt, att hjälpa göteborgarna att ta till vara sina rättigheter eller visa hur de kan vara med och påverka de politiska besluten.

Tvärt om.

Informationsapparaten är direkt underställd makthavarna (som har sista ordet vid varje publiceringstillfälle)  och ska tjäna deras syfte att skapa en positiv bild av deras maktutövning eller på reklamspråk att ”marknadsföra” staden och ”bygga igenkänning för vårt gemensamma varumärke”.

Det grafiska programmet är en liten del av ett större ”kommunikationsprogram” som kommunen arbetat med under ett par år.

Det grafiska programmet innehåller regler för vilka typsnitt (=hur bokstäverna ser ut) som ska användas men också vilka bilder som ska skapa de rätta känslorna hos ”målgruppen”.

”Bilder förstärker våra skrivna budskap och hjälper oss att förmedla stadens värden: öppenheten, tillgängligheten, bredden och möjligheterna.”

Enligt programmet finns det två sorters bilder:

Verksamhetsbilder som ”har en dokumentär karaktär, och visar situationer och miljöer från vår dagliga verksamhet …  Det kan vara en bild från ett klassrum, ett äldreboende, en idrottsanläggning eller från ett evenemang på en av stadens arenor. .. Bilderna ska … visa på lust och intresse, närvaro och delaktighet, nyfikenhet och spänning…”

Profilbilder som ”bidrar till att bygga känsla för våra budskap och för Göteborgs Stad… här ligger … fokus på stämningen.”

Tillsammans ska bilder och typsnitt få kommunens information att präglas av ledord som  ”glädje, energi, öppenhet, inkluderande, lekfullhet, kreativitet, nytänkande, varmt, vänligt och ärligt, intensiv, livfull, jordnära, kraft”.

– För det grafiska manéret och produktion av gemensamma mallar  har vi haft stöd av Valentin & Byhr reklambyrå och Grafiska gruppen inom Göteborgs Stad. Kostnaden för detta har varit 246 776 kronor, säger avdelningschef Ida Northfell på Stadsledningskontorets kommunikationsavdelning.

Föregående

Mögel stänger boende för bostadslösa i Alelyckan

Nästa

Blågul eller regnbågsfärgad flagga 6 juni?