Arbetsmiljöverket stänger boendet Alelyckan Altbo Norr på Bassänggatan i Kortedala på grund av mögelproblem.

Efter den 31 oktober förbjuds kommunen att ”låta arbetstagare utföra arbete” i lokalerna mot ett vite av 500 000 kronor.

De som bor i de 33 lägenheterna har dock inte samma skydd som de kommunanställda.

Bassänggatan 2
Bassänggatan 2

Altbo norr vänder sig till bostadslösa personer över 20 år med psykisk funktionsnedsättning i kombination med missbruksproblematik. Hemmet har funnits i tjugo år. De boende ska vara motiverade till nykterhet och drogfrihet för att få bo där. De får hjälp och stöd till ett bättre liv av ett tiotal behandlingsassistenter och några andra anställda.

”Vårt mål är att den som bor hos oss ska få en långsiktig boendelösning som ger trygghet och skapar förutsättningar för ökad boendeförmåga, livskvalitet och ett så självständigt liv som möjligt”, skriver Altbo på sin hemsida.

Problemet är bara att huset gjort flera anställda sjuka på grund av fukt och mögelproblem under flera år.

Skyddsombuden har slagit larm till Arbetsmiljöverket som nu förbjuder fortsatt arbete i huset om inte kommunen kommer till rätta med problemen..

Byggnaden ligger på en pumpstation och vattentäkt. Det har under åren inträffat ett flertal vattenskador, skriver Arbetsmiljöverket.

2011-2012 grundförstärktes byggnaden och dränering genomfördes. Förhoppningen var att detta skulle lösa problemen med inomhusklimatet, men problemen har återkommit.

”Den utredning som finns i ärendet om fukt- och mögelproblem i lokalerna och de uppgifter som framkommit om de besvär som anställda upplever utgör enligt Arbetsmiljöverkets uppfattning tillräckligt underlag för bedömningen att de brister som finns behöver åtgärdas. Alternativt behöver andra arbetslokaler ordnas”, skriver Arbetsmiljöverket i sitt beslut.

Föregående

Det går, hm, som smort för de italienska spårvagnarna

Nästa

Glädje, energi och lust - så ska sanningen om Göteborg se ut