Är det verkligen sant att Göteborgs kommun flaggar med något annat än svenska flaggan på vår nationaldag? Är ni inte i så fall landsförrädare? undrar ”en svensk medborgare” som skrivit till kommunen om regnbågsflaggorna som hissats på kommunens flaggstänger inför West Pride.

 Det är fler som undrat över valet av flagga på just nationaldagen.
Några röster:
Mattias:
”Det anordnas festligheter för nyblivna svenskar på nationaldagen. Tidpunkten är vald för att nationaldagen och flaggan är viktiga symboler för staten som vi tillhör och förväntas vara lojala med och gärna stolta över, både som nya och ”gamla” svenskar. Varför är denna nationella tillhörighet, lojalitet och stolthet inte tillräckligt viktig för Göteborg för att svenska flaggan ska hissas på stadens viktigaste och mest välbesökta offentliga platser?”

Rolf:

”Vad är kommunens motiv med att underlåta att flagga samtliga sina flaggstänger med Svenska flaggan på självaste Nationaldagen? På ett flertal platser, bland annat Drottningtorget och Korsvägen, flaggade kommunen med Inkarikets regnbågsflagga som i dag används av HBTQ-rörelsen. Varför? Är inte ens nationaldagens firande på självaste nationaldagen viktigare att flagga för än Pride? Tyder på bristande nationalkänsla och dåligt beslutsfattande! ”

Ingrid:

Jag tycker att prideflaggorna kunde fått vänta till efter nationaldagen. Skandal att inte svenska flaggan pryder Avenyn i dag. ”

Ann-Britt:
”Varför flaggar inte Göteborg stad med svenska flaggan utan har regnbågsflaggor uppe den 6 juni?  Ni är en skymf för hela landet. Om ni inte visar respekt mot vårt underbara land så är det inte konstigt att ni inte rår på alla gängbråk, skjutningar och bilbränder som präglar staden. Varför skall invandrare visa respekt när stadens politiker uppvisar detta förakt för sin egen tillhörighet?! Ni hatar ju er själva kan man tolka det som och de medborgare som är med och betalar era löner. Hela KS och KF borde skämmas…”
Lars-Olof:
”Tänk att ni under några timmar den 6:te juni kunde åskådliggöra nationell sammanhållning!  På eftermiddagen åkte emellertid flaggorna ner och regnbågsdirektören Hessman kunde återföra oss till ordningen och åskådliggöra allgodhet och allsexualitet för att vi vanliga knegare ska lära vad som gäller och vad vi ska tycka. Jag hoppas innerligt att ni får uppleva konsekvenserna av den monumentala omdömeslöshet som ni visar gång på gång.
Att man inte ens i en vänsterstyrd stad begriper vikten av sammanhållning utan tror att ett naivt och till intet förpliktigande upprepande av ett diffust kärleksbudskap ska bädda för en god framtid är minst sagt deprimerande. Tag er samman och visa att ni har en ryggrad!
Var och en med en någorlunda intakt intellektuell utrustning  torde kunna se att den nuvarande utvecklingen inte är hållbar. Då behövs beslutsfattare som förstår betydelsen av struktur, krav och regler och inte huvudsakligen ägnar sig åt ett allmänt svamlande om kärlek och godhet.”

Thord:
”Hej Anneli!
Jag o min fru flyttade för några år sedan in till centrum. Vi bor nära Drottningtorget. Förra året noterade vi förvånat att på nationaldagen 6 juni (tidigare kallad Svenska Flaggans Dag) var flaggstängerna hissade med pride-flaggor. Vi trodde detta var en engångshändelse. Döm om vår förvåning när samma flaggor var hissade även i år på 6:e juni, vår nationaldag, som även är allmän flaggdag… Vi var på nationaldagen och besökte Trädgårdsföreningen där samma flaggor var hissade. Vid en vilopaus på en av trädgårdens bänkar blev vi tilltalade av en norrman som framförde stor förvåning över göteborgarnas val av flagga på vår nationaldag.”

Alla som ställt frågor om flaggningen under nationaldagen har fått likalydande svar från stadssekreteraren Annika Funkqvist (S):

Hej!

Annika heter jag och arbetar som stadssekreterare hos Socialdemokraterna i kommunstyrelsen. Jag har tagit del av ditt mejl nedan ang flaggningen under Nationaldagen och kan ge dig följande information.

Staden har en flaggpolicy och i relation till Sveriges nationaldag så omfattas denna av riktlinjen att flaggning ska ske på av regeringen beslutade allmänna flaggdagar (förordning (1982:270). Detta ska ske på paradstängerna vid Gustaf Adolfs Torg (GAT), vid Stora Hamnkanalen, Stora Teatern och Götaplatsen. Vid inledningen av Pridefestivalen så anger policyn också att det ska flaggas vid dessa platser samt på en av paradstängerna på GAT.


Pridefestivalen hålls helt i linje med Göteborgs Stads värdegrund gällande mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Det är medveten satsning från stadens sida likaväl som att vi bl.a har ett ansvarigt kommunalråd för mänskliga rättigheter inklusive hbtq-frågor och dessutom har inrättat landets första kommunala hbtq-råd.


Avslutningsvis bifogar jag här en länk till flaggpolicyn som finns publicerad på stadens webbsida.
 
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/trafik-o-gator/torg-och-allmanna-platser/flaggning/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziQw0NAi2cDB0N3M28zAwcLdwtDAy9LA0sPAz0wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigCTO1DM/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#htoc-7

FAKTA

West Pride-festivalen  avslutades i söndags med rekordstort deltagande i paraden. På Götaplatsen samlades 12 000 personer och under paraden fram till Bältesspännarparken (under festivalen omdöpt till Regnbågsparken) anslöt sig ytterligare ett par tusen personer.

Ur Göteborgs flaggregler:

”På svenska flaggdagar flaggar vi med svenska flaggor på paradstängerna på Gustaf Adolfs Torg, stängerna utmed Hamnkanalen och Rådhuset samt stängerna på Götaplatsen och vid Stora Teatern. ” (Bland annat 6 juni)

”Som ett led i kampen för människors lika värde hissas regnbågsflaggan på paradstängerna vid invigningen av West Pride. Flaggningen sker vid en ceremoni på Gustaf Adolfs Torg.”


Föregående

Glädje, energi och lust - så ska sanningen om Göteborg se ut

Nästa

Fullmäktige teg om korruptionen