Göteborgs kommun fortsätter att betala miljoner för att göra sig av med anställda.

Spanaren har tidigare avslöjar att kostnaderna för avgångsvederlag förra året uppgick till över 30 miljoner kronor. för de 127 anställda som sparkades.

Nu fortsätter avskedandena.

Flera förvaltningar och stadsdelsnämnder får extra anslag från kommunens centrala kassa för att kunna göra sig av med folk.

Senast i raden:

SDF Örgryte-Härlanda beviljas kommuncentrala medel som bidrag till att finansiera:

 • Avgångsvederlag (AH) 43 575 kronor.
 • Avgångsvederlag (RK) 203 325 kronor.
 • Avgångsvederlag (SS) 203 151 kronor.

SDF Västra Göteborg beviljas kommuncentrala medel som bidrag till att finansiera:

 • Avgångsvederlag (ACS) 141 481 kronor.
 • Avgångsvederlag (DO) 115 606 kronor.
 • Avgångsvederlag (DG) 154 273 kronor.
 • Avgångsvederlag (RS) 72 007 kronor.
 • Avgångsvederlag (MB) 153 089 kronor.

Utbildningsförvaltningen beviljas kommuncentrala medel som bidrag till att finansiera:

 • Avgångsvederlag (CL) 3 1 1 308 kronor.
 • Avgångsvederlag (BMP) 261 199 kronor.

SDF Norra Hisingen beviljas kommuncentrala medel som bidrag till att finansiera:

 • Avgångsvederlag (IW) 195 1 IO kronor.
 • Avgångsvederlag (MP) 120 998 kronor.
 • Avgångsvederlag (RF) 69 009 kronor.

SDF Lundby beviljas kommuncentrala medel som bidrag till att finansiera:

 • Avgångsvederlag (NM) 205 171 kronor.
 • Avgångsvederlag (CB) 153 878 kronor.
 • Avgångsvederlag (RT) 128 725 kronor.
 • Avgångsvederlag (PH) 211 484 kronor.
 • Avgångsvederlag (GJ) 305 389 kronor.

Lokalförvaltningen beviljas kommuncentrala medel som bidrag till att finansiera:

 • Avgångsvederlag (DV) 232 790 kronor.

Läs Spanarens tidigare artikel här

 

Föregående

Nu blir det strid om Säves framtid

Nästa

Så har whistleblowerfunktionen (inte) fungerat