Arbetsmiljöverket förbjuder idrottsundervisning i Lundbystrandshallen. Bullret är skadligt för så väl personal som elever.

Förbudet träder i kraft den 1 februari 2016 om kommunen inte kommer till rätta med de skadliga ljudnivåerna i hallen.

Ljudnivåerna överskrider högsta tillåtna värden.

”Slutsatsen är att risk för hörselskada finns och den bedöms som allvarlig”, skriver Arbetsmiljöverket i ett föreläggande till kommunen.

Flera skolor bedriver idrottsundervisning i Lundbystrandshallarna, bland andra Polhemsgymnasiet, Ester Mosessons gymnasium och Bräckegymnasiet.

”Arbetsmiljöverket förbjuder er att vid idrottsundervisning, som sker genom gymnasieförvaltningens försorg inom Lindholmsområdet, från den 1 februari 2016 vid vite av 250 000 kronor låta arbetstagare utföra arbete och att låta elever genomgå undervisning”, skriver Arbetsmiljöverket i föreläggandet.

Föregående

Stobées och Olssons trädgårdar - nya namn i Göteborg

Nästa

Larm om fler skandaler på idrotts- och föreningsförvaltningen