Fyra av stadens parker har äntligen fått namn: Bergkristallparken, Stobées Trädgård, Gamla varvsparken och Olssons Trädgård.

Det är Kulturnämnden som på förslag av namnberedningen gett parkerna officiella namn.

Här ligger de nu namngivna parkerna. Klicka för att förstora!
Här ligger de nu namngivna parkerna. Klicka för att förstora!

Bergkristallparken ligger vid Bergkristallgatan i Tynnered. Bara ett hörn av området är i dag park, större delen är grusplan.

Stobées Trädgård har fått sitt namn efter landshövding Lorentz Kristoffer Stobée (1676-1756) som anlade en park vid sitt sommarresidens i Älvsborgs Kungsladugård på 1740-talet.

Älvsborgs Kungsladugård hade skänkts till Göteborgs stad av drottning Kristina 1651 och sedan upplåtits som förläning till landshövdingarna.

Trädgården återinvigdes 1994 efter en renovering.

Gamla Varvsparken ligger framför (eller intill) Sjöfartsmuseet och Gamla Varvsgatan i Majorna. På det Gamla Varvet, Amiralitetsvarvet, byggdes segelfartyg från mitten av 1600-talet fram till 1887.

Olssons Trädgård har fått sitt namn efter Carl Oscar Olsson (1884?-1938). Han var trädgårdsentusiast och anlade de originella odlingarna i början av 1930-talet.

På fyrtiotalet beslutades att trädgården som ligger intill Guldhedstorget skulle bli en del av den nya bebyggelsen i Guldheden.

I början av 2000-talet rustades trädgården upp.

 

Föregående

Moderatstämman lyssnade och körde sedan över kritikerna av Västlänken

Nästa

Idrottsundervisning i Lundbystrandshallen förbjuds