Inte helt oväntat beslöt Moderaternas förbundsstämma i Lindholmens kongresshall på lördagen att efter knappt två timmars debatt avslå alla de motioner, som yrkade på att partiet skulle ompröva och revidera tidigare ståndpunkter gällande Västlänken och trängselskatten.

Stämman lyssnade artigt på kritikernas argument men tog inget intryck av de synpunkter som framfördes utan körde i omröstningarna över alla motionerna.

Inte mindre än 14 motioner av totalt 92 handlade om oron för vad som händer med Göteborg om Västlänken börjar byggas… men även för vad som händer med partiet framöver.

Vad som blev uppenbart under debatten är att sprickan och splittringen inom Moderaterna är djupare än någonsin. De som motionerat om Västlänken och trängselskatten har av allt att döma åtskilliga tveksamma medlemmar bakom sig.

Wannholt inte välkommen

Inte heller de som motionerat om att göra det möjligt för kommunalrådet Martin Wannholt att åter söka medlemskap i partiet vann stämmans gehör. Men eftersom stämman avslog alla motioner om Västlänken torde Wannholts intresse att åter bli medlem vara lika med noll.

Spanaren har varit i kontakt med Martin Wannholt för en eventuell kommentar men han har avböjt.

Wannholt blev som bekant under dramatiska former utesluten ur partiet i slutet av förra året efter hans valsamverkan med Vägvalet för att åter få plats i kommunstyrelsen. Efter att ha fronderat mot Moderaternas officiella linje ifråga om Västlänken och trängselskatten hade Wannholt inte utsetts för en ny mandatperiod i kommunstyrelsen.

När de drygt 200 stämmoombuden under blygrå regnskyar anlände på lördagsmorgonen möttes de av ett 15-tal tysta demonstranter som med plakat tillkännagav sin inställning till Västlänken. Men inte heller denna opinionsyttring gjorde intryck på stämmans majoritet.

Besviken motionär

Ett av ombuden var Bengt-Åke Harrysson, fram tills nu trogen moderat, som återvände till politiken i november förra året efter att ha varit borta från den i 30-talet år. Han hade tillsammans med bland andra fd kommunalrådet Lars-Åke Skager i en av motionerna pläderat för att Moderaterna skulle se över hela frågan om Västlänken och trängselskatten av omsorg för Göteborg och att projektet borde granskas av en oberoende kommission.

―Det var en sorglig tillställning, en jobbig dag helt enkelt. Nu känns det som om jag är färdig med Moderaterna. Jag lämnade stämman sedan den hade röstat nej till en möjlig come back för Wannholt, säger en besviken Bengt-Åke Harrysson till Spanaren och fortsätter:

―Det stod klart i dag att det inte lönar sig att gå emot de maktstrukturer som finns i partiet numera. Partiet har, liksom föralldel alla partier, tappat många medlemmar sedan jag var med förra gången och fler lär det bli efter den här stämman. Hade vi motionärer lyckats vända inställningen till Västlänken och trängselskatten hade det i stället kunnat gynna partiet. Nu känns det som om alla dörrar har stängts och att saken har diskuterats för sista gången.

Vad händer nu?

― Det mesta talar för att miljödomstolen säger nej till projektet när det kommer upp till behandling där. Detta kommer, som jag påpekade i debatten, att fördröja byggstarten till efter valet 2018. Då blir det en valfråga, säger Bengt-Åke Harrysson.

Ett 50-tal inlägg

Debatten med ett 50-tal korta inlägg om Västlänken och trängselskatten tog ungefär två timmar. Här följer några utdrag ur debatten saxade från GP:s liverapportering.

Jonas Ransgård: Det här alternativet är utrett i femton år. Alla experter har kommit fram till att det är bäst. Jag tycker att vi ska ha respekt för det.

Caroline Thelning: Jag är ute och talar om Västlänken ibland och jag kan berätta att nio av tio är emot den. Om vi ska ha någon form av tågförbindelse ska den såklart knyta ihop Hisingen med Göteborg. Hon avslutar sitt anförande med att anklaga alla som säger att alternativen är utredda för att ljuga.

Jonny Bröndt: Igår hade vi styrelsemöte på Sahlgrenska och diskuterade utbyggnaden. Då framfördes flera gånger att stationen i Haga kommer att bli en utmärkt förbindelse för dem.

Bengt-Åke Harrysson: Det finns två alternativ: hålla fast vid Västlänken och fortsätta splittringen och den opinionsmässiga nedgången. Eller utreda alternativ. Jag röstar för det senare.

Rustan Hälleby: När man läser förbundsstyrelsen kan man tro att Västlänken kan lösa allt utom nageltrång och huvudvärk.

David Josefsson: Vänder sig mot att tidigare talare kommit med påståenden om att alla tunnelbyggen blir dyrare och tar längre tid än beräknat. Citytunneln i Malmö höll budget. Citybanan i Stockholm ligger före tidsplanen och håller budget och utan att nämna vare sig Hallandsåstunneln eller Götatunneln fick han dagens längsta applåd.

Anders Regner: Västlänken är ett gigantiskt riskprojekt. Vi ska ta ansvar för medborgarnas pengar. Regner hade motionerat om att arbetet ska stoppas omedelbart.

Thomas Hedberg: Vill att ”ett mycket tveksamt projekt” granskas och säger att det skulle öka partiets popularitet.

Axel Josefsson (ledamot i förbundsstyrelsen): Göteborg är en stad som har problem. Man flyttar gärna hit för att studera, och härifrån när man börjar jobba och betala skatt. En bättre infrastruktur är en nödvändighet.

Lars-Åke Skager: Tror inte på Västlänken, eller placeringen av stationerna. Haga är ett sätt att förstöra hela dagen. Vi kan godkänna det Västsvenska paketet, men inte Västlänken. Efterlyser någonting som kan ansluta till ett kommande snabbtåg mellan Oslo och Köpenhamn.

Föregående

Kommunen har fört över hundratals miljoner till GothNet för att slippa skatt

Nästa

Stobées och Olssons trädgårdar - nya namn i Göteborg