GothNet har inte gått med förlust de senaste elva åren. De hundratals miljoner som slussats över till bolaget är bara ett led i kommunens skatteplanering.

Det hävdar Göteborgs kommun i ett yttrande till EU-kommissionen med anledning av ett överklagande från en konkurrent till GothNet som förlorade en upphandling från kommunen.

Konkurrenten Net at Once hävdar att det kommunägda bolaget – som av Konkurrensverket också anklagas för att ha ingått en anbudskartell med Telia Sonera i samband med en upphandling från Göteborgs kommun värd 400 miljoner – subventioneras av kommunen och därför kunnat lämna ett lägre bud än konkurrenterna.

Det ifrågasatta stödet sägs bland annat bestå av koncernbidrag från Göteborg Energi AB, reverslån från Göteborg Energi och amorteringsfria lån från kommunen. Enligt Net at Once skulle GothNet, enligt normala affärsmässiga överväganden, för flera år sedan ha varit moget för likvidation eller konkurs utan dessa bidrag.

Enligt Net at Once är denna ”massiva kommunala finansiering av GothNets verksamhet” inte laglig. Det har möjliggjort för det kommunala bolaget att konkurrera ut sina privata konkurrenter, utestänga dem från marknaden och vinna två upphandlingar rörande Göteborgs Stadsnät, dels 2005 och dels 2009.

Överavskrivningar

Stadsjuristen Erik Lindskog hävdar i svaret till kommissionen att de hundratals miljoner som slussats in i GothNet inte har att göra med företagets konkurrensmöjligheter. Lönsamheten i GothNet går inte att se genom att bara titta på resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt. GothNet gjorde nämligen stora överavskrivningar åren 2003 till 2014 på 425 miljoner kronor.

”Sådana överavskrivningar är enbart skattemässigt motiverade och motsvaras inte av någon faktiskt värdeminskning”, skriver kommunens jurist.

”Som framgår av GothNets tidigare yttrande har de av GothNet erhållna koncernbidragen varit skattemässigt motiverade. De erhållna koncernbidragen motsvarar de skattemässiga överavskrivningarna minskat med företagets vinst.”

”Den svenska skatterätten erbjuder genom skattemässiga överavskrivningar företag möjligheten att välja tidpunkt för när företagens vinster ska beskattas”, heter det också i yttrandet.

”Mot bakgrund av GothNets lönsamhet utgör de erhållna koncernbidragen och internlånen normalt marknadsmässigt beteende.”

Riskerar böter

Också Konkurrensverket har anklagat Gothnet för fusk i samband med upphandlingen 2009. Enligt stämningen har GothNet och Telia Sonera bildat en anbudskartell. Värdet på upphandlingen var drygt 400 miljoner kronor.

Enligt Konkurrensverket kom företagen – som var de enda som fick lämna anbud – överens om att Telia Sonera inte skulle lägga något bud. GothNet vann därför upphandlingen. Och anlitar Telia Sonera som underentreprenör.

GothNet riskerar böter på 16  960  000 kronor och Telia Sonera på 18  800  000 om de förlorar målet.

Om EU-kommissionen går emot kommunen tvingas GothNet återbetala flera hundra miljoner till Göteborgs stad och Göteborg Energi.

FAKTA

GothNet är helägt av Göteborg Energi som i sin tur är helägt av Göteborgs Stadshus AB. Göteborgs Stadshus AB är helägt av Göteborgs kommun och moderbolag till samtliga bolag som ägs av Göteborgs kommun.
GothNet äger och förvaltar Göteborgs Stadsnät, som enligt egen uppgift är det största aktiva fibernätet i Sverige och som når över en miljon hushåll och 60 000 företag. GothNet vänder sig främst till operatörer, offentlig verksamhet, företag och fastighetsägare samt

till tjänsteleverantörer som är verksamma i Göteborg och Västra Götaland.
 

Net at Once är en internetoperatör med verksamhet främst i södra Sverige. Net at Once gör gällande att företaget utestängts från Göteborg till följd av de stödåtgärder som Göteborgs Stad och/eller Göteborg Energi beviljat GothNet.
Föregående

Skandalösa arbetsförhållanden för rektorer och lärare

Nästa

Moderatstämman lyssnade och körde sedan över kritikerna av Västlänken